Prečo tento rok bude zatiaľ najlepším rokom pre užívateľov plat-formy Nebula

Spoločnosť Zyxel platformu Nebula minulý rok posilnila o celú sériu nových funkcií. Tiež vďaka tomu si táto služba pre správu sietí po cloude minulý rok pripísala nárast registrovaných zariadení o viac než tretinu. Všetky doterajšie úspechy platformy Nebula by však mal zatieniť rok 2021. To je vynikajúca správa pre neustále rastúci počet zákazníkov a partnerov spoločnosti Zyxel, ktorým Nebula slúži ku vzdialenej správe sietí. Podrobnosti si pripravil Kevin Drinkall, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj trhu s bezdrôtovými a cloudovými produktami, región EMEA.


Naša spoločnosť neustále zdokonaľuje svoje produkty, pričom jednou z priorít v uplynulom roku bolo rozšíriť kompatibilitu platformy Nebula o ďalšie zariadenia z nášho portfólia. Očakávame, že už tento rok na jar bude možné pomocou Nebuly vzdialene spravovať viac než 60 prepínačov, prístupových bodov a bezpečnostných zariadení značky Zyxel.


Vedľa toho nepretržite zdokonaľujeme tiež samotnú platformu Nebula, dôkazom čoho je 73 nových funkcií a vylepšení za minulý rok (z ktorých 68 je k dispozícii už v bezplatnej verzii Base).


Väčšinu zariadení, ktoré sme minulý rok predali (61%), ich majitelia registrovali v platforme Nebula, čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o 25%. Celkový počet registrovaných zariadení sa potom medziročne zvýšil o viac než tretinu (34%).


Rastúca popularita platformy Nebula


Jedným z dôvodov stále častejšieho používania Nebuly je skutočnosť, že v dôsledku nových spôsobov práce rastie atraktivita nástrojov pre vzdialenú správu sietí. Ďalším dôvodom potom sú mimoriadne investície a úsilie, ktoré spoločnosť Zyxel platforme Nebula nepretržite venuje. Ako je zrejmé z uvedených čísiel, zákazníci na platformu Nebula v omnoho väčšom počte prechádzali už na začiatku minulého roku. Vypuknutie pandémie minulý rok na jar potom tento trend ešte posilnilo.


So zlepšovaním funkcionality platformy Nebula a jej kompatibility s ďalšími produktami budeme pokračovať tiež v roku 2021, pričom prvá na rade je rozšírená rodina bezpečnostných zariadení USG FLEX, ktorú predstavíme už v apríli.


Vedľa toho chystáme upraviť tiež súvisiacu ponuku licencií. Novo budú k dispozícii verzie Base, Plus a Pro, takže každý si bude môcť zvoliť riešenie, ktoré najlepšie odpovedá jeho potrebám. Ponuke licencií sa budeme bližšie venovať v samostatnom blogu.


Mierime ešte vyššie


Vzhľadom ku spomenutým dôvodom a neustále rastúcom dopyte očakávame, že tento rok bude najúspešnejším rokom v histórii platformy Nebula. Samozrejme nie sme pozadu a chystáme ďalšie zlepšenie platformy Nebula a rozšírenie jej kompatibility.


Aj naďalej budú mať zákazníci možnosť zvoliť, ako chcú svoje zariadenia značky Zyxel spravovať (samostatne, pomocou kontroléru alebo vzdialene). Avšak predpokladáme, že nakoniec budú prakticky všetky zariadenia Zyxel spravované prostredníctvom platformy Nebula, či už administrátormi sietí alebo partnermi z radov poskytovateľov riadených služieb.


Práve týmto smerom sa dnes uberá väčšina našich zákazníkov. A pretože sme tu pre to, aby sme plnili ich potreby, budeme sa na túto oblasť zameriavať aj naďalej. V prípade záujmu o bližšie informácie o platforme Nebula a o tom, ako môže prispieť k efektívnejšej správe vašej siete a zariadení, neváhajte kontaktovať miestne zastúpenie spoločnosti Zyxel alebo jej autorizovaného predajcu.