Poznajte výhody chytrej antény pre WiFi 6

Vďaka pokročilej technológii chytrej antény a podpore multigigabitových pripojení má model WAX650S, ktorý je v portfóliu značky Zyxel vlajkovou loďou medzi prístupovými bodmi štandardu WiFi 6, všetko pre kvalitné pripojenie v miestach s veľkým počtom zariadení a pre používanie aplikácií náročných na šírku pásma. Podrobnosti prináša Patrick Hirscher, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj trhu bezdrôtových technológií, región EMEA.

Pokiaľ chcete z WiFi vyťažiť maximum, potrebujete to najlepšie vybavenie. A pokiaľ chcete to najlepšie získať z WiFi 6, potom sa možnosti výberu zužujú na len jeden prístupový bod.

Na trhu dnes nájdete jediný prístupový bod štandardu WiFi 6, ktorý disponuje chytrou anténou, a tým je Zyxel WAX650S. Pokiaľ chcete všetkým pripojeným užívateľom vždy zaistiť špičkový výkon WiFi 6, doporučujeme zakúpiť práve tento model.

Stávajúcim zákazníkom a partnerom spoločnosti Zyxel asi nie je nutné technológiu chytrej antény dlho predstavovať, pretože patrí medzi hlavné prednosti našich prístupových bodov WAC6502D-S a WAC6503D-S štandardu 802.11ac (WiFi 5) Wave 1 a tiež modelu WAC6303D-S štandardu 802.11ac Wave 2. Aj keď už možno túto technológiu poznáte, nie je na škodu si pripomenúť aspoň jej výhody.

Citeľné zlepšenie výkonu

Od predchádzajúcej verzie sa WiFi 6 podstatne líši tým, že sa omnoho lepšie hodí do prostredia s vysokou hustotou užívateľov, t.j. do škôl, konferenčných centier, vlakových staníc, divadiel a ďalších miest, kde sa k sieti v rovnakej dobe pripojuje veľký počet zariadení. Naša technológia chytrej antény tieto prednosti ďalej posiľňuje a zaisťuje, aby všetky zariadenia pripojené k prístupovému bodu mali vždy k dispozícii ten najsilnejší signál a dosahovali čo najvyššej rýchlosti.

Za týmto účelom chytrá anténa neustále vyhľadáva a prepína na najlepší dostupný signál. Tento proces prebieha v mikrosekundách, takže ho vôbec nezaregistrujete, a všetkým užívateľom umožňuje sa pohybovať po budove a pritom byť neustále pripojený a využívať WiFi 6 na maximum. Chytrá anténa užívateľom nachádzajúcim sa v dosahu prístupového bodu poskytuje vynikajúce a komplexné pokrytie, čo bez ohľadu na počet pripojených osôb dvojnásobne platí na veľkých otvorených plochách. Táto výhoda súčasne znamená, že k pokrytiu veľkej oblasti stačí menší počet prístupových bodov.

 

Koniec rušenia

Medzi silné stránky technológie chytrej antény patrí tiež eliminácia nežiadúceho rušenia v rovnakom kanáli. V prípade chytrej antény má každé používané pripojenie svoj vlastný unikátny signál. Toto riešenie hrá veľmi dôležitú rolu, pretože rušenie v rovnakom kanáli môže byť skutočným problémom v miestach, kde funguje viac prístupových bodov so vzájomne sa prekrývajúcimi dosahmi, alebo tam, kde sa v dosahu prístupového bodu nachádza ďalšie zariadenie používajúce rádiové signály (ako napr. mikrovlny).


Súčasne je dôležité spomenúť, že chytrá anténa nevyužíva technológiu beamforming (tvarovanie lúčov), ktorá predstavuje úplne iný koncept a nemá rovnaký účinok. Technológia beamforming v zásade iba zosilňuje signál medzi prístupovým bodom a zariadením. To znamená, že nie je imúnna voči rušeniu v rovnakom kanáli, takže pri akomkoľvek prekrížení signálov medzi dvoma prístupovými bodmi alebo inými zariadeniami nastávajú problémy.


V testoch vykonaných v rámci prieskumu na univerzite v talianskej Brescii dosiahli prístupové body Zyxel s technológiou chytrej antény omnoho lepších výsledkov než iné značky, a to v pásme 2,4 GHz, a taktiež v pásme 5 GHz. Podrobné informácie o prieskume všetkým záujemcom radi zdelíme na požiadanie.

Know-how spoločnosti Zyxel


Za zmienku isto stojí tiež skutočnosť, že technológiu chytrej antény dnes nenájdete na žiadnych iných prístupových bodoch WiFi 6. Integrácia tejto technológie do prístupového bodu je technicky dosť náročná, a preto aj nákladná. Spoločnosť Zyxel sa opiera o špičkový tím pre výskum a vývoj, ktorý získal bohaté know-how a skúsenosti s technológiou chytrej antény pri jej implementácii do prístupových bodov štandardu WiFi 5. Vďaka tomu sa nám podarilo chytrú anténu do modelu WAX650S integrovať bez toho, aby tým došlo k jeho citeľnému zdraženiu. Opäť tu teda máme podarený príklad toho, ako spoločnosť Zyxel pretavila svoje odborné schopnosti a predvídavosť do výhod pre zákazníkov a obchodných partnerov.


A v neposlednom rade je treba na modeli WAX650S vyzdvihnúť jeho multigigabitový port umožňujúci pripojenie k centrále siete rýchlosťou až 5 Gbps, čo z tohoto prístupového bodu robí ideálneho spoločníka pre prevádzku náročnú na šírku pásma, ako sú videokonferencie alebo cloudové aplikácie a služby.