Oznámenie o ukončení predaja licencií pre firewally série USG k 31. júlu 2021

Dňa 10. júna 2021 bolo oznámené ukončenie predaja licencií pre firewally série USG k 31. júlu 2021 (USG20-VPN, USG20W-VPN, USG40, USG40W, USG60, USG60W, USG110, Zywall 110, USG210, USG310, Zywall 310, USG1100, Zywall 1100, USG1900, USG2200). Aktivácia zakúpených licencií bude možná do 30. septembra 2021.

Podpora všetkých licencií bude ukončená k 31. decembru 2022. U niektorých vybraných licencií – napr. u Content Filtru, bude ukončená podpora na konci roku 2025.

Prehľadnú tabuľku licencií, ukončenie predaja, ukončenie aktivácie a podpory nájdete tu: https://education.zyxel.com/newsletter/published/phaseout/License_Phaseout.htm

Pokiaľ Vám končí platnosť niektorej z licencií v období po 1. júli 2021, môžete si zakúpiť do konca júla 2021 ročné individuálne licencie alebo sady licencií alebo tzv. coterminačné mesačné licencie a predĺžiť si ich tak až do konca roku 2022.

Pokiaľ nechcete čakať, môžete zvážiť prechod na najnovšiu sériu firewallov USG FLEX, ktoré sú výkonnostne o 125% rýchlejšie a o 500% majú vyššiu priepustnosť s UTM filtrami! Prehľad firewallov USG FLEX nájdete tu: https://www.zyxel.com/cz/cs/products_services/smb-security_firewalls.shtml?t=c