Ochrana pred kybernetickými hrozbami ešte nikdy nebola pre poskytovateľov riadených služieb taká dôležitá

69 percent vlastníkov malých a stredne veľkých firiem sa obáva, že úspešný hackerský útok by mohol znamenať koniec ich podnikania. Mnohé z nich sa obracajú na poskytovateľov riadených služieb (MSP), aby im pomohli s ochranou pred stále sa meniacimi hrozbami. Ale aj MSP sa môžu stať terčom útoku hackerov.

Kvôli ochrane svojich finančných prostriedkov a povesti dnes čoraz viac firiem investuje do bezpečnostných riešení. Malé ani stredne veľké firmy ale v mnohých prípadoch nemajú prostriedky na vlastný bezpečnostný tím, a preto sa obracajú na poskytovateľov riadených služieb (MSP), ktoré musia v reakcii na tento vývoj posilniť svoju ponuku bezpečnostných produktov, aby dokázali uspokojiť potreby trhu a pomohli firmám s ochranou pred stále sa meniacimi hrozbami.

Poskytovatelia riadených služieb ako dôveryhodní poradcovia

Zákazníci sa spoliehajú na to, že MSP im poskytnú toľko potrebné odborné poradenstvo v oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti. Od MSP sa teda očakáva, že neustále sledujú vývoj v oblasti bezpečnostných rizík a majú k dispozícii nevyhnutné riešenia a služby na ochranu svojich klientov pred týmito hrozbami.

MSP sú nenahraditeľným pomocníkom firiem, pokiaľ ide o orientáciu v neustále sa meniacom technologickom prostredí. MSP ponúkajú širokú paletu služieb, ktoré je možné prispôsobiť konkrétnym potrebám jednotlivých firiem a umožňujú im navrhnúť najvhodnejšie bezpečnostné riešenie s ohľadom na konkrétne potreby klienta. Ak napríklad zamestnanci firmy pracujú z domu alebo iného vzdialeného miesta, MSP by mal zaistiť, aby firemná sieť využívala robustnú VPN a dvojfaktorovú autentizáciu.

Rastúca škála hrozieb vyžaduje rastúcu ponuku služieb

Vzhľadom na stále vyšší počet a dômyselnosť kybernetických útokov je dôležité, aby MSP nepretržite sledovali vývoj na poli kybernetických hrozieb. Medzi najčastejšie typy kybernetických útokov na firmy patrí phishing, pri ktorom sa útočníci prostredníctvom podvodných emailov alebo stránok snažia ukradnúť citlivé informácie, ransomwérové útoky, pri ktorých hackeri zašifrujú dáta v napadnutom zariadení a potom vyžadujú výkupné za ich dešifrovanie, a malwérové útoky, pri ktorých sa útočníci snažia pomocou škodlivého softvéru získať neoprávnený prístup do zariadenia obete alebo ukradnúť citlivé informácie.

Na ochranu klientov pred týmito útokmi musia MSP ponúkať širokú paletu služieb a riešení. Ako príklad možno uviesť riešenie na ochranu elektronickej pošty pred phishingovými útokmi, riešenie na zálohovanie dát a ich obnovu v prípade ransomwérového útoku, riešenie na ochranu koncových bodov pred malwérom, riešenie na ochranu siete pred útokmi typu DoS a v neposlednom rade aj bezpečnostné školenia, ktoré zamestnanca klienta naučia, ako odhaliť a zastaviť kybernetický útok.

V súlade s predpismi

Vlády po celom svete zavádzajú prísne právne predpisy na ochranu osobných údajov, ako sú napr. Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) alebo NIS2. Táto legislatíva firmám ukladá povinnosť urobiť všetko, čo je v ich silách, aby predišli hackerským útokom a ochránili citlivé údaje o zákazníkoch, pričom jej nedodržanie môže mať za následok nielen miliónové pokuty, ale aj poškodenie firemnej povesti.

Táto povinnosť sa týka aj poskytovateľov riadených služieb, pretože kybernetické útoky na ne môžu mať vážne dopady aj na ich zákazníkov.

Spoločnosť Zyxel Networks má jedinečné predpoklady na to, aby poskytovateľov riadených služieb (MSP) a poskytovateľov riadených bezpečnostných služieb (MSSP) podporovala pri ochrane digitálnych aktív ich zákazníkov. Jej bohaté skúsenosti so sieťovými technológiami im umožnia poskytovať komplexné a proaktívne bezpečnostné produkty, ktoré efektívne riešia existujúce aj nové hrozby a zaisťujú bezproblémové fungovanie všetkých, ktorí sa spoliehajú na ich služby.

S tým, ako rastie povedomie o význame kybernetickej bezpečnosti a snahy regulačných orgánov čeliť zvýšenej aktivite kybernetických zločincov, hrajú odborníci na siete čoraz dôležitejšiu úlohu v živote firiem. A preto ešte nikdy nebolo také dôležité, aby poskytovatelia riadených služieb ponúkali vhodné riešenia, ktoré im samotným aj ich klientom zaistia ochranu pred kybernetickými hrozbami.