Nové trendy a ich dopad na produkty značky Zyxel

V poslednom roku sme svedkami zrýchľovania trendov, ktoré vedú k rozmachu práce z domu a používania riadených služieb. Značka Zyxel v reakcii na tento vývoj prichádza s plánami, ako naprieč celou sieťou zaistiť spoľahlivejšiu, optimálnejšiu a bezpečnejšiu konektivitu zamestnancov, či už pracujú v kancelárii alebo z domu. Podrobnosti zdelí Kevin Drinkall, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj trhu v regióne.


V poslednom roku došlo k veľkému rozmachu práce z domu. Tá tu síce bola už predtým, avšak s pandémiou nabrala novú dimenziu. A keď už sme si na možnosť pracovať z domu zvykli, zrejme ju aj naďalej budeme využívať v omnoho väčšej miere než doposiaľ.


Ďalším trendom, ktorý naberá na obrátkach, je rast riadených služieb. Stále viac organizácií odpovednosť za monitoring a dohľad nad IT sieťami a zabezpečením vkladá do rúk špecializovaných poskytovateľov riadených služieb (MSP), ktorí fungujú na diaľku.


Dlhodobé trendy


Tieto dva trendy predstavujú súčasť dlhodobého prechodu k viac distribuovaným pracovným postupom. Rozmach práce z domu nakoniec povedie k tomu, že celé organizácie budú fungovať virtuálne, t.j. bez centrálnej lokality, do ktorej by zamestnanci každý pracovný deň dochádzali. Alebo, a to je možno pravdepodobnejší scénar, si organizácie ponechajú menšie kancelárie, ktoré väčšina zamestnancov bude používať len v určité dni, ku konkrétnym poradám alebo aktivitám.


V každom prípade sa dá čakať ďalší nárast obľuby riadených služieb. Pokiaľ zamestnanci pracujú z viacerých rôznych miest, je nutné tomu prispôsobiť konektivitu, sieť, zabezpečenie a všetko ostatné, čo sa týka IT. Tu sa logicky ponúka možnosť k monitoringu a správe zariadení, softvéru a všetkých ďalších súčastí infraštruktúry používať vzdialené nástroje.


Ďalšia fáza evolúcie


Určite vás neprekvapí, že spoločnosť Zyxel tieto trendy intenzívne sleduje. Rýchlejšie zavádzanie práce z domu a riadených služieb nás donútilo prehodnotiť naše plány. Tento rok na jar preto spustíme novú fázu v evolúcii našej produktovej stratégie. Súčasťou tohoto vývoja bude prispôsobenie mnohých našich prepínačov, bezdrôtových produktov a bezpečnostných brán flexibilnejšiemu a hybridnému spôsobu práce s dôrazom na jednoduchšiu správu IT zdrojov a tiež ich jednoduchšie nasadenie pre vzdialených užívateľov.


Tešiť sa môžete tiež na nové funkcie, ktoré umožnia bezproblémovú integráciu kancelárskych a domácich sietí, a na rozsiahlejšie pokrytie pre vzdialenú správu našich zariadení. Okrem iného chceme synchronizovať možnosti našich multigigabitových prepínačov so schopnosťami našich bezdrôtových prístupových bodov štandardu WiFi 6, a tým umožniť efektívny, optimálny a vysoko rýchly prenos naprieč káblovými aj bezdrôtovými segmentami siete.


Bezproblémové pripojenie


Súčasťou našich plánov je tiež jednoduchšia konektivita medzi kanceláriami a domácnosťou, ktorú chceme dosiahnuť uľahčením vzdialeného nasadenia VPN. Novinkou bude tiež prepojenie možností bezpečnostných brán série USG FLEX s našimi bezdrôtovými prístupovými bodmi, čo otvorí cestu k vytvoreniu zabezpečeného tunelu medzi zariadeniami používanými na diaľku a centrálnou lokalitou.


Zamestnanci na home office tak získajú prístup ku všetkým aplikáciám, dátam a službám, akoby sedeli priamo v kancelárii. Pomocou tejto funkcie sa zamestnanci budú môcť z domu prihlásiť do firemnej WiFi. Stačí zapnúť laptop, ktorý sa prostredníctvom zabezpečeného tunelu priamo spojí s prístupovým bodom.
Ď
alšou výhodou tohoto riešenia je separácia firemnej a domácej WiFi siete, ktorá prispeje k lepšej ochrane obidvoch.


A v neposlednom rade pracujeme na rozšírení kompatibility platformy Nebula s mnohými ďalšími zariadeniami, čo zjednoduší ich správu bez ohľadu na to, či sa používajú v kancelárii, doma či kdekoľvek inde.


Vítané zmeny


Vyššie uvedené predstavuje len stručný prehľad noviniek, na ktoré sa zákazníci môžu tešiť od tohtoročného apríla a ktoré umožnia optimalizovať fungovanie sietí s ohľadom na nové štruktúry a spôsoby práce.


Rýchlejší nástup zmien v poslednom roku nás presvedčil mnohé z týchto noviniek predstaviť skôr, než sme pôvodne zamýšľali. Na ich uvedenie na trh sa už veľmi tešíme a veríme, že rovnako na tom sú tiež naši zákazníci a obchodní partneri. Všetky tieto novinky výrazne uľahčia prechod na viac distribuované pracovné postupy, bezproblémový virtuálny networking a vzdialenú správu.