Multicastové riešenie typu „plug and play“

Nastaviť IP sieť tak, aby zaisťovala kvalitné a spoľahlivé fungovanie multicastových video aplikácií, môže byť skutočným orieškom. Situáciu našťastie výrazne uľahčuje nový režim Networked AV na prepínačoch Zyxel GS2220 a XGS2210. Viac zdelí Luke Harley, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj trhu s prepínačmi v regióne EMEA.

Technológie sa pre väčšinu ľudí stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Notebooky, tablety, chytré telefóny a ďalšie zariadenia používame tak často, že obvykle nemáme problémy s ich nastavovaním. Väčšina z nás tiež vie, ako sa pripojiť k sieťovým zariadeniam, ako sú WiFi routery a prístupové body.

Hoci má člověk niekedy pocit, že k prevádzke týchto technológií stačí prakticky iba zapojenie do zásuvky, za ich zdanlivou jednoduchosťou sa skrýva celý rad zložitých procesov. Pokiaľ sieťové technológie majú plniť špecifické požiadavky, a pokiaľ dané zariadenie nie je nakonfigurované dopredu, alebo keď nemáte softvér uľahčujúci jeho konfiguráciu, potom sa neobídete bez odborných znalostí.

Vždy vás počúvame

O spoločnosti Zyxel je známe, že neustále počúva spätnú väzbu svojich zákazníkov a obchodných partnerov a zohľadňuje ju pri vývoji produktov. V posledných mesiacoch sa na nás obracia stále viac zákazníkov s požiadavkou na konfiguráciu prepínačov, ktorá zaistí ich najlepší výkon v multicastovom prostredí, t.j. v miestach, kde je v sieti súčasne prenášané veľké množstvo video streamov.


K tomuto trendu prispieva niekoľko faktorov, pričom hlavným je stále častejšie streamovanie videí vo vysokom rozlíšení v IP sieťach. Jeho obľuba stúpa univerzálne, najviac však v objektoch slúžiacich k pohostinstvu a cestovnému ruchu, ako sú napr. športové bary, hotely a voľnočasové centrá, kde prevádzkovatelia chcú hosťom súčasne púšťať rôzne programy v HD kvalite. Vedľa toho dopyt po tejto technológii stúpa tiež na verejných miestach, ako sú železničné stanice, letiská, nákupné centrá, čerpacie stanice a dokonca aj parky a iné mestské priestory.


V týchto a ďalších sektoroch dnes organizácie prechádzajú zo starých analógových video technológií na digitálne riešenie na báze IP, pretože celý obsah, ktorý dnes prijímajú, je digitálny a prichádza prostredníctvom ich externého sieťového pripojenia. Miesto prevádzania obsahu na digitálne signály a jeho šírenie pomocou inej siete je omnoho logickejšie obsah poslať ďalej v digitálnom formáte tam, kde je potrebný v stávajúcej IP sieti, ktorá súčasne prenáša dáta a prakticky vždy tiež hlasové služby.

Dokonale logické riešenie

Hoci také riešenie dáva dokonalý zmysel, pre mnohých zákazníkov súčasne predstavuje Achillovu pätu. Problém tkvie v tom, že sieťové prepínače sú primárne určené k prenosu digitálnych dát z jedného bodu v sieti do druhého. To samozrejme zvládnu aj v prípade video prenosu, ktorý je koniec koncov len ďalším IP paketom a ktorý sieťové prepínače dokážu šíriť do rôznych bodov v sieti. Video, a to najmä HD video, však vyžaduje veľkú šírku pásma, pričom k jeho efektívnemu prenosu do niekoľkých miest v sieti je nutná odlišná konfigurácia prepínača, ktorá sa neobíde bez odborných schopností a know-how. A tie nikto nezíska zo dňa na deň.

Ako som už  uviedol, žiadosť o pomoc s takým nastavením u nás nie je ničím výnimočným. Táto situácia nás viedla k rozhodnutiu pracovať spoločne so špecializovanými poskytovateľmi audiovizuálnych riešení na prepínačoch, ktoré sú predom nakonfigurované k multicastovým IP video aplikáciám. Súčasne sme pre správcu sietí pripravili prehľadný kontrolný panel, ktorý umožňuje monitorovať prevádzku prechádzajúcu prepínačom a podľa potrieb upraviť nastavenie.

Výsledkom našich snáh je rozšírenie dvoch najvýkonnejších prepínačov v portfóliu značky Zyxel, t.j. modelov GS2220 a XGS2210, o režim Networked AV, pomocou ktorého je možné zapnúť nastavenie vhodné pre multicastové prostredie a na kontrolnom paneli monitorovať prevádzku.

Konzistentný výkon

Po zabudovaní režimu Networked AV do prepínačov GS2220 a XGS2210 užívateľom prakticky odpadá nutnosť tieto zariadenia nastavovať pre multicastové AV aplikácie. Síce stále musíte vedieť, čo robíte, ale pretože modely GS2220 a XGS2210 sú už optimalizované pre multicastovú prevádzku, skôr než odborné skúsenosti s nastavovaním sieťových prepínačov hrajú dôležitú rolu znalosti fungovania audia a videa v IP sieti.

Pre našich zákazníkov režim Networked AV znamená citeľnú úsporu času a tiež ľahšie zaistenie kvalitných a spoľahlivých video prenosov pre všetkých užívateľov siete. A v neposlednom rade sa jedná tiež o vynikajúci príklad toho, ako prínosná môže byť spätná väzba z trhu pre spoločnosť Zyxel aj jej zákazníkov.

Pokiaľ sa chcete o režime Networked AV na prepínačoch Zyxel GS2220 a XGS2210 dozvedieť viac, kontaktujte miestnu pobočku alebo obchodného partnera spoločnosti Zyxel.