Jednoduché a cenovo dostupné riešenie DAS

Distribuované anténne systémy (DAS) zaisťujú pokrytie mobilným signálom na ťažko dostupných miestach. Spoločnosť Zyxel teraz prichádza s riešením ZoneDAS, ktoré výrazne uľahčuje a zlacňuje implementáciu systémov DAS. Viac prezradí Patrick Hirscher, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj trhu bezdrôtových technológií v regióne EMEA.

Bez ohľadu na kvalitu mobilných sietí sa vždy nájdu miesta, kde chýba pokrytie mobilným signálom. Dôvodom je skutočnosť, že jednoducho nie je možné vysielače vždy rozmiestniť tak, aby zaistili dokonalé pokrytie aj v tom najzapadlejšom kúte nemocnice, školy, konferenčného centra, štadiónu, golfového ihriska atď.

Rovnaký problém môže nastať aj v prípade väčších budov, a to najmä tých, ktoré majú hrubé alebo silno izolované steny, alebo v skladoch, kde je uložený tovar obmedzujúci priestupnosť signálu.

Naviac na týchto miestach nie je vždy k dispozícii WiFi. Aj keď sa môže zdať, že opak je pravdou, stále ešte existujú miesta, ktoré nie sú vôbec alebo dostatočne pokryté bezdrôtovými sieťami. Jedná sa predovšetkým o rozľahlé a otvorené priestory, kde nie je možné rozmiestniť prístupové body. A keď už sa človek nemôže pripojiť k WiFi, počíta aspoň s tým, že mu bude fungovať telefón.

Dostupnosť signálu vždy a všade

Z tohoto dôvodu hrá v živote každého z nás stále dôležitejšiu roľu kvalitné, spoľahlivé a stabilné pokrytie mobilným signálom. Študenti vyžadujú prístup k online študijným materiálom po celom areáli školy, riaditeľ firmy musí byť pre kolegov dostupný na telefóne aj behom golfu s klientom a manažér logistiky chce mať v priebehu kontroly skladu prístup k najnovším informáciám o dodanom a expedovanom tovare.

Pre týchto a ďalších užívateľov je dnes kvalitný signál rovnako dôležitý z hľadiska dátovej aj hlasovej komunikácie. S tým, ako sa stále viac spoliehame na digitálne služby a procesy, je kľúčové zaistiť, aby sme k takým službám a procesom mali vždy prístup.

Jednoduchým riešením nedostatočného pokrytia mobilným signálom v miestach, kde ho skutočne potrebujeme alebo očakávame, je nasadenie distribuovaného anténneho systému, ktorý dokáže zvýšiť silu signálu na rozsiahlej ploche alebo vo veľkej budove.

 Jednoduchosť a cenová dostupnosť

Nevýhodou systémov DAS doposiaľ bola ich zložitosť, časovo náročná inštalácia, vysoké náklady a v niektorých prípadoch tiež nedostatočný výkon a obmedzený dosah signálu.

Na trhu existujú lacnejšie, tzv. „pasívneverzie systému DAS, ktoré k prenosu signálu používajú jednoduché opakovače a nie sú vždy úplne efektívne. Sila signálu v ich prípade klesá s každým metrom od hlavného uzla. V dôsledku toho môžu tieto lacnejšie systémy byť nespoľahlivé pri hlasovej komunikácii a prakticky nepoužiteľné pre dáta.

Sme presvedčení, že systém ZoneDAS spoľahlivo rieši problém so slabým mobilným signálom vo veľkých budovách, v ktorých je inak obtiažne zaistiť dobré pokrytie. Bližšie informácie vám ochotne poskytne miestny partner spoločnosti Zyxel.

Lepšiu kvalitu signálu zaistí výkonnejšie, tzv. „aktívne  riešenie DAS, ktoré však býva tiež výrazne drahšie. Aktívne riešenie naviac vo väčšine prípadov vyžaduje kvalitnejšiu kabeláž pre prenos mobilných signálov medzi skriňami systému DAS. Nevyhnutná pokládka novej kabeláže samozrejme predlžuje inštaláciu celého systému DAS, ktorá potom obvykle trvá šesť týždňov a niekedy aj dlhšie, a môže výrazne narušiť prevádzku daného areálu či budovy. A v neposlednom rade je nutné spomenúť, že tieto systémy obvykle stoja okolo 50 tisíc eúr, čo pre mnohé organizácie predstavuje len ťažko obhájiteľný výdaj.

ZoneDAS od spoločnosti Zyxel poskytuje riešenie, ktoré je omnoho jednoduchšie, jednoduchšie z hľadiska inštalácie a cenovo dostupnejšie. Vďaka najnovším technológiám dokážeme zákazníkom ponúknuť aktívne riešenie DAS, ktoré je možné použiť v spojení aj s tou najbežnejšou kabelážou Cat5e. Záujemcom o systém ZoneDAS rozhodovanie uľahčí tiež fakt, že vo väčšine budov a zasieťovaných lokalít je naviac kabeláž Cat5e už inštalovaná.

Rýchlejšia inštalácia

Konfigurácia a inštalácia systému ZoneDAS je veľmi jednoduchá tiež vďaka skúsenostiam, ktoré sme získali s projektovaním sieťových zariadení. Hlavnú základňovú jednotku dokážeme rýchle nakonfigurovať potom, čo na mieste jednoduchým testom zistíme dostupnosť a silu signálu poskytovateľov služieb. Časová náročnosť inštalácie systému ZoneDAS sa odvíja od veľkosti a členitosti dotyčnej  lokality, ale obvykle sa jedná iba o dva až tri dni.

V porovnaní s inými aktívnymi riešeniami DAS tak inštalácia systému ZoneDAS môže byť 15x až 30x rýchlejšia. Pre každú organizáciu, ktorá chce v celej svoje budove alebo v konkrétnej oblasti zaistiť stabilné pokrytie mobilným signálom, tak ZoneDAS predstavuje nákladovo oveľa efektívnejšiu možnosť. Podľa našich odhadov by náklady na riešenie ZoneDAS mali byť v porovnaní s doterajšími systémami DAS približne štvrtinové až tretinové.

Výhoda systému ZoneDAS pre našich obchodných partnerov a poskytovateľov riešení spočíva v tom, že ich technici nemusia tráviť celé dni a týždne realizáciou a riadením inštalácií, a môžu tak svoj čas lepšie využiť na iných projektoch. ZoneDAS vďaka svojej jednoduchšej inštalácii a nižším nákladom predstavuje mimoriadne atraktívne riešenie pre vašich zákazníkov.

Bližšie informácie