Je načase pracovať inteligentne: podpora zamestnancov pracujúcich v priebehu karantény z domu

Šíriaca sa pandémia koronavírusu uvrhla veľkú časť sveta do karantény a zásadným spôsobom sa podpísala na fungovaní a prevádzke mnohých firiem a spoločností.

Pre niektoré organizácie bol prechod na prácu z domu pomerne bezbolestný a vyžadoval iba posilnenie už existujúcej digitálnej infraštruktúry určenej k tomuto účelu.

Pre veľa ďalších organizácií však súčasná doba predstavuje krok do neznáma. Je evidentné, že organizácie, ktoré v tomto novom prostredí nebudú chcieť len prežiť, ale tiež prosperovať, sa nevyhnú určitým pôrodným bolestiam.

Jadro problému spočíva v sieťovej infraštruktúre. Je nevyhutné, aby manažéri organizácií a správcovia IT prešli od slov k činom a implementovali digitálnu infraštruktúru, ktorá bude podporovať potreby zamestnancov pracujúcich na diaľku.

Nie je možné predsa očakávať, že bez vzdialenej podnikovej siete, ktorá je bezpečná, vysoko výkonná a rýchlo prístupná, budú zamestnanci odvádzať rovnako kvalitný a precízny výkon ako na svojom pracovisku.

V novo vzniknutej realite sa problémom môže rýchlo stať šírka pásma, pretože domáce vybavenie jednotlivých zamestnancov nemusí splňovať firemné požiadavky.

Riešenie tohoto problému vyžaduje, aby firemná infraštruktúra podporovala dve veci. Za prvé, schopnosť komunikácie a riadenia, ktoré zamestnancom umožní pracovať rovnako dobre, akoby boli priamo na pracovisku. A za druhé, zabezpečenie a efektívne fungovanie digitálnych technológií, aby bolo možné naďalej plniť očakávanie zákazníkov.

Zabezpečenie, riadenie a flexibilita: to sú tri kľúčové oblasti, ktorým sa spoločnosti musia v súčasnej dobe venovať, aby dosiahli vyššie uvedeného. Prvým krokom je zriadiť virtuálnu privátnu sieť (VPN).

Zabezpečenie

Význam zabezpečenia nie je možné podceňovať v žiadnej dobe a už vôbec nie za súčasnej mimoriadnej situácie, ktorá je pre kybernetických zločincov hotovým darom z nebies.

Tí na svoje obete útočia phishingovými emailami, ktoré sa snažia adresátov priviesť ku stiahnutiu malwaru slúžiaceho ku krádežiam citlivých a osobných údajov, a ďalej pomocou červíkov, spywaru, trójskych koní a ďalších inými prostriedkov. Všetky tieto riziká je možné našťastie obmedziť zabezpečeným sieťovým pripojením a najmodernejším VPN firewallom.

Kombinácia VPN a firewallu prináša efektivitu a zabezpečenie nutné k riadnemu fungovaniu podnikovej siete a zamestnancom pripojeným k firemnej infraštruktúre umožňuje pracovať štandardným spôsobom a bez rizika narušenia bezpečnosti vytváraných, zhromažďovaných alebo zdieľaných dát.

VPN vytvorí šifrovaný tunel, ktorý každého zamestnanca prepojí priamo s podnikovou sieťou, čím znemožní neoprávnený prístup tretích osôb k prenášaným údajom. A pridanie firewallu do domácej infraštruktúry poskytuje ochranu pred ďalšími smrteľnými hrozbami, ako sú ransomware a útoky vírusov prichádzajúcich z domácej siete.

Je nutné mať na pamäti, že prípadné narušenie zabezpečenia firemných alebo zákazníckych dát by dnes malo zrejme ešte závažnejší dopad než v minulosti a len by prehĺbilo stres zamestnancov, pre ktorých je súčasná doba zložitá už len tým, že sú nútení si zvykať na nový spôsob práce.

Riadenie

Hoci súčasná doba zrovna nepraje zvyšovaniu prevádzkových nákladov, je veľmi dôležité, aby spoločnosti zamestnancom pracujúcim z domu zaistili viacvrstvové a komplexné bezpečnostné riešenia a bezpečné pripojenie do podnikovej siete. Vďaka týmto opatreniam budú mať zamestnanci pocit, že veci majú pod kontrolou a že je zaistená ochrana citlivých údajov aj napriek tomu, že každé fyzické zariadenie sa napríklad nachádza niekde inde.

A keď už nebudú nútení neustále myslieť na bezpečnosť, môžu sa sústrediť na to, čo im ide najlepšie, t.j. na plnenie svojich bežných pracovných úloh.

Nadchádzajúce mesiace zrejme budú veľmi rušné pre IT manažérov a všetkých, ktorí majú na starosti systémy pre správu sietí pomocou cloudu. Ich úlohou bude zaistiť robustné a kvalitné riešenie a naviac ho dať k dispozícii väčšiemu okruhu užívateľov, než bolo obvyklé doposiaľ. Aj úplní laici, pre ktorých sú moderné technológie španielskou dedinou, musia mať väčšiu kontrolu nad nastavením vlastnej siete a nad funkciami pre vzdialený monitoring a zdieľanie.

Pri tom všetkom bude nevyhnutné, aby si firmy zachovali kontrolu nad situáciami, ktoré sú nad sily užívateľov. Jedinou cestou, ako to dosiahnuť, je nasadenie optimalizovaných nástrojov pre vzdialenú správu siete po cloude. Zamestnanci tak budú mať istotu, že vedľa kontroly nad svojou IT infraštruktúrou majú v prípade potreby k dispozícii tiež nevyhnutnú pomoc.

V tejto súvislosti je s ohľadom na prebiehajúcu karanténu nevyhutné sa zo všetkého najskôr uistiť, že všetky používané zariadenia podporujú vzdialenú konfiguráciu a inštaláciu. Pokiaľ sa to ukáže ako nutné, potom ďalší krok spočíva v jednoduchom a automatickom upgrade softvéru. Riešenia poskytnuté jednotlivým zamestnancom musia byť nastavené tak, aby boli zrozumiteľné aj pre úplného laika.

Flexibilita

Riadenie spoločne s využívaním nástrojov pre vzdialenú správu plynule vedie k flexibilite. Tá predstavuje koncept, ktorý organizáciám a ich zamestnancom nielenže pomôže prekonať súčasnú krízovú situáciu, ale dokonca má potenciál do budúcna posilniť firemné procesy.

Prednosti riešenia podporujúcich prácu na diaľku sú dnes evidentné viac než kedykoľvek predtým: jednoduchá inštalácia, jednoduché používanie, ovládateľnosť a lepšie riadenie procesov z rôznych lokalít. Veľa spoločností sa doposiaľ domnievali, že optimalizácia v týchto oblastiach nie je možná bez priameho kontaktu na pracovisku a bez interných digitálnych zariadení.

Zistenie, že rovnakých výhod je možné dosiahnuť aj na diaľku, vrhá svetlo na novú dynamiku interakcie medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Nastolenie lepšej rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom zamestnancov, ktorí môžu využívať výhody práce z domu, predstavuje citeľné pozitívum tejto inak nepríjemnej situácie.

Jedno staré príslovie hovorí, že „človek by nikdy nemal premrhať žiadnu krízu. V prípade mnohých organizácií bude možno platiť, že zavádzanie, inštalácia, správa a zlepšovanie digitálnych riešení pre zamestnancov pracujúcich z domu nie je len krátkodobá záležitosť, ale skôr začiatok dlhodobej transformácie. Je preto životne dôležité, aby si spoločnosti túto skutočnosť včas uvedomili a využívali potenciál VPN a správy sietí prostredníctvom cloudu.