Ešte lepšia ochrana vašej siete

Vďaka funkciám filtrovania webových stránok a cloud query od spoločnosti McAfee teraz firewally USG Flex a ATP zariadenia značky Zyxel poskytujú ešte lepšiu a komplexnejšiu ochranu než doposiaľ. Podrobnosti vo svojom článku prináša Thorsten Kurpjuhn, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj európskeho trhu s bezpečnostnými produktami.

Pokiaľ sa zaujímate o bezpečnostné produkty značky Zyxel, určite vám neuniklo, že nedávno sme na trh uviedli novú sériu firewallov USG FLEX, ktorá ponúka vyšší výkon a pokročilú unifikovanú ochranu sietí a užívateľov.

A teraz sme sériu USG FLEX ďalej posilnili o cloudové funkcie filtrovania webových stránok a cloud query od spoločnosti McAfee, vďaka ktorým tieto firewally poskytujú ešte lepšiu ochranu než doposiaľ. Firewally USG FLEX novo pokrývajú viac než 100 kategórií hrozieb, a tak dokážu ponúknuť ešte dôkladnejšie zabezpečenie, lepšie riadenie siete pre užívateľov a rýchlejšiu detekciu podozrivej sieťovej prevádzky.

Okamžitá kontrola prevádzky

Vďaka posilneniu funkčnosti dokážu firewally USG FLEX kontrolovať celú podozrivú prevádzku. Pokiaľ sa podozrenie nepotvrdí, prevádzka je pustená ďalej do cieľového zariadenia. Na druhú stranu, nebezpečná prevádzka je evidovaná a užívateľovi nahlásená pomocou prehľadného a efektívneho riadiaceho panelu firewallov USG FLEX. Užívatelia vyžadujúci podrobnejší a centralizovaný reporting si môžu u spoločnosti Zyxel predplatiť cloudovú službu SecuReporter pre inteligentnú analytiku a reporting.

Firewally série USG FLEX využívajú integrované databázy hrozieb od predných poskytovateľov kybernetickej bezpečnosti, ako sú spoločnosti Bitdefender a McAfee, a tak v reálnom čase poskytujú lepšiu, presnejšiu a efektívnejšiu ochranu proti známym aj doposiaľ neidentifikovaným hrozbám. Za zmienku stojí tiež fakt, že integrovaný filter webových stránok spĺňa požiadavky britskej policajnej jednotky CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit) vzťahujúci sa na obmedzenie prístupu k teroristickým materiálom na internete.

Viacvrstvová ochrana

Viacvrstvová ochrana pomocou firewallov USG FLEX znamená, že všetci užívatelia môžu na sieti pracovať bez obáv o bezpečnosť svojich dát a systémov. Zákazníci naviac môžu aktivovať obmedzenia, ktoré užívateľom znemožnia prístup na nežiadúce stránky alebo sťahovanie potenciálne nebezpečných aplikácií a dát.

A v súvislosti s rozmachom práce z domu nesmieme zabúdať ani na to, že firewally série USG FLEX podporujú virtuálne privátne siete na báze protokolov IPSec, SSL alebo L2TP over IPSec, a tak dokážu poskytovať bezpečné pripojenie, bez ktorého si mnohé organizácie už nedokážu predstaviť svoje každodenné fungovanie.

Vynikajúca úroveň ochrany a unifikované správy hrozieb, ktorú firewally série USG FLEX poskytovali doposiaľ, je vďaka cloudovým funkciám filtrovania webových stránok a cloud query od spoločnosti McAfee teraz ešte lepšia.