Chytré a jednoduché riešenie pre vaše PoE zariadenia je zároveň dostupné

Zatiaľčo dodávky niektorých IT produktov sa stále potýkajú s problémami, najnovšie PoE injektory značky Zyxel sú zákazníkom k dispozícii bez čakania. A sú to pomocníci pre všetky organizácie, ktoré potrebujú rýchle, jednoduché a cenovo dostupné riešenie.

Pokiaľ ste behom posledného roku a pol zariaďovali nové IT vybavenie, možno ste si museli na to svoje nejakú dobu počkaÅ¥. Dodávky konkrétnych technologických komponentov, a teda aj počet dostupných hotových produktov, ovplyvňuje kombinácie rôznych faktorov.

Hoci sieÅ¥ové produkty nie sú súčasnými problémami narušené tak ako napr. zásobovanie automobilovými chipmi, aj ich dodávky nabrali určité oneskorenie. Napriek nepríjemnej realite spoločnosÅ¥ Zyxel svojich obchodných partnerov a zákazníkov z radov koncových užívateľov vyzýva k pozitívnemu prístupu, aj keď váš vytúžený produkt zrovna nie je na pultoch obchodov.

Efektívne riešenie

Pokiaľ chcete používaÅ¥ viac zariadení napájaných cez Ethernet (PoE), ako veľmi efektívne riešenie sa ponúka použitie PoE injektorov. Tie je možné inštalovaÅ¥ medzi stávajúce prepínače a nové PoE zariadenia, ako napr. bezdrôtový prístupový bod alebo bezpečnostnú kameru. Tu je dôležité poznamenaÅ¥, že prepínač, ku ktorému budete PoE zariadenie pripojovaÅ¥, nemusí podporovaÅ¥ PoE napájanie, pretože PoE injektor elektrickú energiu doslova „injektuje“ do ethernetového káblu. Všetko, čo potrebujete, je elektrická zásuvka na vhodnom mieste medzi prepínačom a zamýšÄ¾aným miestom inštalácie zariadenia, ktoré má byÅ¥ napájané cez Ethernet.

ÄŒi už máte v úmysle používaÅ¥ jedno, dve alebo tri zariadenia, PoE injektor predstavuje veľmi dobré riešenie. V našom portfóliu nájdete dva prvotriedne modely PoE12-30W a PoE12-60W, ktoré sa, ako už napovedá ich označenie, líši kapacitou napájania cez Ethernet. Zatiaľčo k napájaniu jednej bezpečnostnej kamery zrejme postačí 30 W, v prípade bezdrôtových prístupových bodov s dvomi alebo viacerými anténami sa pravdepodobne neobídete bez injektoru s vyšším výkonom.

Rýchle dostupné riešenie za rozumnú cenu

Veľmi dobrou správou je nielen atraktívna cena našich PoE injektorov, ale vďaka zásobám v našich európskych skladoch tiež ich krátka dodacia doba. Pokiaľ máte v pláne inštalovaÅ¥ niekoľko PoE zariadení v rovnakej oblasti, ako napr. zostavu bezpečnostných kamier, IP telefóny alebo dva či viac prístupových bodov, bude vhodnejšie použiÅ¥ vyhradený PoE prepínač. V takej situácii sa vyplatí si počkaÅ¥. Aj keď dodávky PoE prepínačov sú o niečo oneskorené, nejedná sa o nič kritického.

Pokiaľ ale potrebujete ihneď inštalovaÅ¥ jedno alebo dve PoE zariadenia, potom PoE injektor predstavuje vhodné a naviac okamžite dostupné riešenie.