Centrum Customer Experience Centre je neoceniteľným zdrojom pre partnerov a zákazníkov, ktorí chcú technológie značky Zyxel zažiť priamo v akcii, a vďaka striktným bezpečnostným opatreniam tiež ideálnym miestom pre zákaznícke prezentácie a testovanie konceptov. Podrobnosti prináša Patrick Hirscher,

Centrum Customer Experience Centre je neoceniteľným zdrojom pre partnerov a zákazníkov, ktorí chcú technológie značky Zyxel zažiť priamo v akcii, a vďaka striktným bezpečnostným opatreniam tiež ideálnym miestom pre zákaznícke prezentácie a testovanie konceptov. Podrobnosti prináša Patrick Hirscher, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj trhu bezdrôtových technológií v regióne EMEA.

Hoci sme si v posledných mesiacoch zvykli pracovať z domu, väčšina z nás sa netají tým, že im chýba pravidelný kontakt s kolegami. Stručne povedané, interakciu na pracovisku proste ničím nenahradíte.


To isté platí o technológiách. Máme síce platformu Teams a tutoriály, ktoré nám vysvetlili postup pri nastavovaní zariadení, môžeme vykonávať virtuálne testovanie technológií, zdieľať obrazovky, sledovať, ako sa vyvíjajú ukazatele výkonu, a nakoniec o výsledkoch diskutovať pomocou konferenčnej platformy alebo zdieľať ďalšie nápady prostredníctvom messengerov alebo emailu, nič ale nenahradí to, keď ste priamo na mieste a všetko vidíte na vlastné oči v reálnom živote. A preto nás teší, že môžeme našich partnerov a zákazníkov opäť pozvať na návštevu do centra Customer Experience Centre, ktoré spoločnosť Zyxel prevádzkuje v nemeckých Cáchach v blízkosti hraníc s Nizozemskom a Belgickom.

Naše investície pre ochranu investícií zákazníkov
Customer Experience Centre je špičkové centrum umožňujúce reálne simulácie a testovanie technológií GPON, ZoneDAS a SD-WAN, ktoré patria medzi najsofistikovanejšie riešenia v portfóliu spoločnosti Zyxel. Získanie týchto technológií obnáša značné výdaje, a tak je celkom logické, že zákazníci ich chcú vidieť v prevádzke a uistiť sa o ich vhodnosti ešte predtým, než sa rozhodnú do nich investovať.


Vzhľadom ku zložitosti a súvisiacim nákladom by sa však našim obchodným partnerom nevyplatilo organizovať vlastnými silami prezentácie týchto produktov pre jednotlivých zákazníkov. Z tohoto dôvodu sa spoločnosť Zyxel rozhodla investovať do zriadenia centra Customer Experience Centre, ktoré je vybavené tými najmodernejšími technológiami a pripravené prezentovať nasadenie našich produktov v rôznych situáciách.


Návštevníci tohoto jedinečného centra môžu na vlastné oči vidieť, ako naše pokročilé technológie fungujú v reálnej prevádzke, diskutovať s našimi odborníkmi a detailne prediskutovať jednotlivé možnosti. Centrum ponúka všetko, čo je nutné k tomu, aby sa zákazníci mohli na vlastné oči presvedčiť, že technológie značky Zyxel pre nich budú mať požadovaný prínos a zaistia vynikajúcu návratnosť investíc.

Reálne skúsenosti
Od uvoľnenia koronavírusových opatrení sú dvere centra Customer Experience Centre opäť otvorené návštevníkom. Pre ich bezpečnosť neustále monitorujeme aktuálnu situáciu a naviac sme priestorové usporiadanie a režim prevádzky budovy upravili tak, aby mohli za všetkých okolností dodržovať sociálny odstup a hygienické štandardy.


Návšteva centra je bezplatná, avšak je nutné si ju predom dohodnúť, aby naši špecialisti mohli technológie a riešenia pripraviť k požadovanej prezentácii a testovaniu.


Pre tých, ktorí vzhľadom k pandémii koronavírusu nechcú centrum navštíviť osobne, môžeme pripraviť virtuálne simulácie. Ako už som ale uviedol na začiatku svojho blogu, centrum Customer Experience Centre je o tom, že vám umožní na vlastnej koži zažiť technológie, ich fungovanie a efektivitu.


Veľmi si prajeme, aby sa situácia v Európe v oblasti voľného pohybu a cestovania aj naďalej zlepšovala. Môžete si byť istí, že tím odborníkov a technikov spoločnosti Zyxel vás rád uvidí v centre Customer Experience Centre a je pripravený vám asistovať s prezentáciami našich najmodernejších technológií.


Pre bližšie informácie o centre kliknite tu alebo kontaktujte miestne zastúpenie alebo obchodného partnera spoločnosti Zyxel.