Bezplatná WiFi môže byť aj vo vašom meste

Partnerstvo medzi spoločnosťami Zyxel a Octopus WiFi pomáha obciam zaistiť pre občanov bezplatnú WiFi v rámci iniciatívy WiFi4EU a súčasne predstavuje atraktívnu príležitosť pre európskych obchodných partnerov spoločnosti Zyxel. Bližšie informácie prináša Patrick Hirscher, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj trhu bezdrôtových technológií v regióne EMEA.

Pokiaľ ste o iniciatíve WiFi4EU ešte nepočuli, dovoľte, aby som ju v rýchlosti predstavil. Táto iniciatíva podporuje bezplatný prístup k WiFi vo verejných priestoroch po celej Európe a mestám a obciam umožňuje získať až 15 tisíc eúr na inštaláciu vhodného WiFi riešenia od špecializovaného partnera.

Iniciatívu prirodzene považujeme za vhodnú príležitosť k tomu, aby sme spolu s našimi obchodnými partnermi sprístupnili naše bezdrôtové technológie širšiemu okruhu užívateľov. Za týmto účelom sme spojili sily s partnerom z nášho oboru a firmou Octopus WiFi, ktorá patrí medzi špecialistov na hotspoty, a pripravili komplexné riešenie spĺňajúce všetky technické a regulačné požiadavky iniciatívy WiFi4EU.

WiFi na ceste k vám

S potešením môžeme oznámiť, že naše snahy prinášajú prvé ovocie. Riešenie z dielne spoločností Zyxel a Octopus WiFi už funguje v dvoch španielskych mestách a v súčasnosti realizujeme 17 ďalších projektov po celom Španielsku.


Obe spoločnosti sú naviac pripravené svoje riešenie ponúknuť aj v ostatných krajinách EU. Robíme všetko, aby sme do tejto akcie zapojili našich obchodných partnerov a zaistili povedomie miestnych zastupiteľstiev a orgánov o iniciatíve WiFi4EU a o ich výhodách pre občanov aj miestnu ekonomiku. Vzhľadom k značnému záujmu, ktorý iniciatíva doposiaľ vyvolala v mnohých krajinách EU, očakávame, že v nadchádzajúcich mesiacoch o dotáciu na inštaláciu infraštruktúry zažiada mnoho ďalších miest a obcií, takže práve nie je vhodná príležitosť sa do nej zapojiť.


Silnou stránkou riešenia pripraveného v spolupráci s firmou Octopus WiFi je jeho preukázaná funkčnosť v podobe dvoch veľmi dobre fungujúcich systémov, ktoré sme doposiaľ inštalovali vo španielskych mestách Quintanas de Gormaz a Miño de San Esteban. S ich prevádzkou sú spokojní tak užívatelia, ako aj  samotné mestá. V súlade s pravidlami iniciatívy Európska únia dotáciu na dodávku a inštaláciu riešení poskytla priamo nášmu miestnemu obchodnému partnerovi.

Vyššia atraktivita miest pre návštevníkov

Iniciatívu WiFi4EU ocenia všetky obce a mestá v EU, ktoré chcú bezplatnou sieťou WiFi pre svojich občanov aj návštevníkov pokryť rôzne verejné priestory, ako napr. parky, pešie zóny, knižnice, múzeá, zdravotnícke zariadenia atď. Pandémia ochorenia Covid-19 v uplynulých mesiacoch zasadila európskemu hospodárstvu a cestovnému ruchu ťažkú ranu. Európske mestá teraz potrebujú maximálnu podporu k tomu, aby sa znovu stali atraktívnymi pre návštevníkov.


Vzhľadom k tomu, aký význam dnes WiFi hrá v našom súkromnom  pracovnom živote, je poskytnutie bezplatného prístupu k nej skutočne chvályhodným nápadom. Pokiaľ sa chcete o iniciatíve WiFi4EU a o možnostiach účasti na nej dozvedieť viac, kontaktujte prosím svoje miestne zastúpenie spoločnosti Zyxel.