Ako pripraviť podnikové siete na WiFi 6

 

Súčasný rozmach práce z domu, ktorý je dôsledkom obmedzení prijatých v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19, jednoznačne posílil význam bezdrôtovej konektivy. Táto zmena spôsobov práce ale doposiaľ neviedla k podstatnému zvýšeniu záujmu o implementáciu novej generácie WiFi, t.j. štandardu 802.11ax bežne označovaného ako WiFi 6. Hned ako sa však život vráti k normálu, je možné očakávať opätovný nárast dopytu po rýchlom a spoľahlivom bezdrôtovom pripojení nielen v domácnostiach, ale aj všade inde. Proaktívne spoločnosti, ktoré WiFi 6 implementujú čo najskôr, potom budú schopné okamžite ťažiť z konkurenčnej výhody tejto technológie.

Nový štandard bezdrôtovej komunikácie bol pôvodne považovaný za ideálne riešenie pre miesta, ako sú napr. prepravné uzly, hotely, reštaurácie, verejné priestory, univerzity a ďalšie školské zariadenia. Pri bližšom skúmaní však vychádza najavo, že WiFi 6 zjednoduší fungovanie prakticky všetkým organizáciám, ktorých sieť je vystavená rastúcim nárokom užívateľov. WiFi 6 rieši problémy s pripojením na internet na preplnených miestach a v členitých budovách, čo nepochybne bude mať pozitívny dopad tiež na interné systémy danej organizácie.

Kde začať

Hneď ako sa organizácia presvedčí, že rýchlejšie pripojenie a väčšia šírka pásma sú dostatočne pádne dôvody k prechodu na nový štandard WiFi 6, je čas začať s plánovaním implementácie. Prví krok spočíva v posúdení existujúcej káblovej siete a v prijatí opatrení, ktoré zaistia, že stávajúca sieť zvládne upgrade na vyšší štandard. WiFi 6 bude mať kaskádový efekt v celej sieti, pričom väčšia šírka pásma môže spôsobiť vyššie zaťaženie káblovej infraštruktúry.

Čo sa týka kabeláže medzi novými prístupovými bodmi, routermi a všetkými medziľahlými pripojeniami hrozí, že stávajúce medené káble nedokážu podporovať rýchlejší prenos dát. Pre rýchlosti prevyšujúce 1 Gbps sa doporučujú minimálne káble Cat6. V prípade štandardu WiFi 6 sa bavíme o rýchlosti 2,5 alebo dokonca 5 Gbps, takže nie je od veci investovať do káblov Cat6a, Cat7, Cat7a alebo Cat8, a rovno tak zaistiť, že nová infraštruktúra si bez problémov poradí s budúcimi potrebami.

Následne sa organizácia musí zamerať na trasy sieťovej prevádzky a na modernizáciu svojich prepínačov a routerov, aby zvládli rýchlosť prenosu dát v štandarde WiFi 6. Keď ide o prepínače, určite nie je na škodu investovať do multigigabitových modelov, ktoré podporujú štandard napájania PoE++ a zaistia pripravenosť sieťovej infraštruktúry na budúce nároky. Hoci niektoré prístupové body štandardu WiFi 6 sú kompatibilné s doterajšími štandardami PoE, ich použitie môže znamenať obmedzenie rýchlosti na maximálne 1 Gbps. Manažéri firiem a tí, ktorí rozhodujú o IT, musia presne vedieť, aké upgrady ich sieťová infraštruktúra potrebuje k tomu, aby bola dokonale pripravená na nové technologické možnosti.

Upgrade pripojených zariadení

Začneme dobrou správou: k prístupovým bodom WiFi 6 sa môžu pripojiť aj zariadenia, ktorá nie sú certifikované pre štandard 802.11ax. A teraz tá zlá: také zariadenia nedokážu využívať všetky zlepšenia konektivity.

Organizácie si môžu zvoliť jeden z dvoch spôsobov, ako z nového štandardu vytažiť maximum. Prvou možnosťou je investovať do PCIe adaptérov pre stolné počítače a M.2/NGFF WiFi 6 adaptérov pre notebooky, a tým stávajúce zariadenia pripraviť na štandard WiFi 6. Druhou možnosťou je postupná výmena pracovných telefónov, notebookov a stolných počítačov za zariadenia kompatibilné so štandardom WiFi 6. Tento prechod na nový štandard je síce pomalejší, ale na druhú stranu pomáha počiatočné výdaje rozložiť do dlhšieho časového obdobia.  Naviac platí, že klientské zariadenia podporujúce štandard WiFi 6 len pomaly prichádzajú na trh, rovnalo ako to bolo v prípade predchádzajúceho štandardu AC.

Posilnenie správy siete

Hyperkonektivita a upgrade na sieť, ktorá dokáže podporovat až tisíce zariadení, prirodzene kladú vyššie nároky na IT tímy a správcov siete. Minuloročný prieskum agentúry ZK Research upozornil na skutočnosť, že 61% správcov sietí si nie je vôbec alebo dostatočne istých tým, aké zariadenia sú pripojené do ich siete . Tento problém sa s rastúcim počtom pripojených zariadení ďalej prehĺbi. Spoločnosti, ktorým záleží na bezpečnosti dát a zvyšovaní produktivity, budú potrebovať dokonalý prehľad o ich celej sieti.

Našťastie existuje centralizovaná správa sietí po cloude, ktorá umožňuje zabezpečenie a zásady riadiť na diaľku z jedného spoločného riadiaceho panelu, čo predstavuje základ pre úspešnú implementáciu a správu sietí WiFi 6. Pretože tieto siete môžu rásť do doposiaľ nepoznaných rozmerov, sieťoví odborníci musia mať k dispozícii tie najefektívnejšie riešenia pre ich správu, poznať bezpečnostné dopady a vedieť, aké protokoly je nutné používať.

Bez ohľadu na súčasnú pandémiu koronavírusu predstavuje príprava na štandard WiFi 6 pre mnohé organizácie zaujímavý krok vpred. Pamätajte si, že kvalita bezdrôtovej siete sa odvíja od jej káblovej základne. Pokiaľ chcete uspieť, dôkladne zmapujte každý krok, ktorý vás na ceste k implementácii WiFi 6 čaká. Pre tých, ktorí budú mať kontrolu nad technológiou a k tomu kvalitnú stratégiu, nemusí byť prechod na štandard WiFi 6 vôbec komplikovaný. A nezabúdajte, že kto skôr príde, ten bude z výhod nového štandardu bezdrôtovej komunikácie tažiť skôr než jeho konkurenti.