Ako aj doma zostať v digitálnom bezpeč

Vďaka komplexnému zabezpečeniu a rozšírenej podpore pre viac VPN pripojení poskytujú bezpečnostné zariadenia a firewally Zyxel ochranu a flexibilitu, ktorú zákazníci potrebujú k bezpečnej a efektívnej práci z domu. Bližšie sa téme venuje Thorsten Kurpjuhn, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj európskeho trhu.


Je nesporné, že práca z domu sa stala novou normou a bude výrazne ovplyvňovať našu budúcnosť. Pre organizácie bude životne dôležité zaistiť za všetkých okolností bezpečné pripojenie svojich vzdialených zamestnancov. Samozrejme platí, že organizácie musia aj naďalej chrániť svoju hlavnú sieť a vzhľadom k rastúcemu počtu užívateľov pripojujúcich sa z domu bránu do svojej siete zabezpečiť ešte dôkladnejšie než doposiaľ.


A práve tieto nároky plnia firewally a unifikované bezpečnostné brány značky Zyxel, ktoré zaisťujú prvotriednu a komplexnú ochranu pred všetkými známymi aj novými hrozbami a podporujú viac súbežných pripojení cez virtuálnu privátnu sieť (VPN).


Spoločnosť Zyxel vyrába VPN firewally a bezpečnostné zariadenia pre organizácie všetkých veľkostí. Ponuka začína modelmi umožňujúcimi 30 súbežných pripojení, ktoré sú cenovo dostupné dokonca aj pre menšie firmy. Z nášho portfólia si tak vyberie skutočně každý.


Robustnejšia ochrana


Spoločnosť Zyxel priebežne vylepšuje ochranu, ktorú poskytujú jej firewally. Každý deň sa objavujú nové hrozby, pričom firewall predstavuje prvú obrannú líniu proti vírusom, trójskym koňom, červíkom a nespočtu problémov, ktoré kybernetické hrozby môžu spôsobiť. Vedľa nepretržite rastúcemu počtu hybridných hrozieb sú užívatelia vystavení tiež celej sérii útokov ransomwaru.


Hoci každý z nás musí vo väčšej či menšej miere riešiť prebiehajúcu pandémiu ochorenia Covid-19, je dôležité, aby sme v boji s kybernetickými hrozbami nepoľavili. Kybernetickí zločinci si sú totiž dobre vedomí toho, že organizácie v dnešnej dobe majú iné starosti než kybernetickú bezpečnosť, a nepochybne sa pokúsia využiť všetky trhliny a zadné vrátka, ktoré zostanú omylom otvorené.


Význam pravidelných aktualizácií


Preto je dôležité si bezodkladne po ich vydaní inštalovať nové aktualizácie a opravy. K bezpečnosti prispieva tiež používanie platných licencií a najnovšieho firmvéru. Pokiaľ nie ste presvedčení o úrovni svojej ochrany, neváhajte kontaktovať najbližšiu pobočku alebo zastúpenie spoločnosti Zyxel.


Pokiaľ sa rozhodnete investovať do niektorého z nových produktov USG FLEX, ktoré spoločnosť Zyxel na trh uvedie tento rok v apríli, môžete k jeho ovládaniu používať našu platformu Nebula určenú ku správe sietí po cloude. Výhoda tohoto riešenia pre užívateľov spočíva mimo iného v centralnej správe a jednoduchosti. V tejto súvislosti určite stojí za zmienku, že kompatibilitu s platformou Nebula budeme postupne rozširovať na stále väčší okruh bezpečnostných zariadení.


Pandémia koronavírusu je deprimujúca okrem iného tým, že nevieme, kedy skončí a ako do budúcna ovplyvní naše pracovné prostredie a spôsoby práce. Zrejme najlepším riešením v dnešnej dobe je nič neriskovať a zaistiť, aby zamestnanci mohli bezpečne, t.j. bez obáv z pandémie aj kybernetických hrozieb, pracovať z domu. S firewallmi a produktami značky Zyxel toho môžete jednoducho dosiahnuť.