Zyxel celebrates double win at Network Computing Awards 2021

15/11/2021 Zyxel slaví dvojnásobné víťazstvo v súťaži Network Computing Awards 2021


Na tohtoročný ročník súťaže Network Computing Awards, ktorú poriada časopis Network Computing na základe nominácií čitateľov, budú určite radi spomínať zamestnanci britskej pobočky spoločnosti Zyxel, ktorej tím si zo slávnostného večera odniesol víťazstvo v kategóriách „Sieťový projekt roku“ a „Cloudové riešenie roku“.

Tohtoročné ocenenie „Cloudové riešenie roku“ získalo naše riadiace centrum Nebula Control Centre. Rachel Rothwell, riaditeľka spoločnosti Zyxel pre západnú Európu, v tejto súvislosti poznamenáva: „Sme na tento úspech veľmi hrdí. Cloudovú platformu Nebula sme vyvinuli s ohľadom na spätnú väzbu zákazníkov a vybavili všetkým, čo požadujú naši obchodní partneri. Víťazstvo v tejto súťaži je dôkazom mimoriadnej vyspelosti a funkcionality nášho riešenia. Chcem našim obchodným partnerom touto cestou poďakovat za podporu v súťaži a za ich vernosť značke Zyxel.“

Prvú cenu spoločnosť Zyxel získala tiež v kategórii „Sieťový projekt roku“, a to za spoluprácu s organizáciou Boudica Schools Trust a spoločnosťou Eastern Voice and Data. Organizácia Boudica Schools Trust ako prevádzkovateľ niekoľkých vzdelávacích inštitúcií vo Veľkej Británii nesie odpovednosť za zaistenie efektívne riadeného systému kontroly prístupu do svojich objektov a sietí. Spoločnosť Eastern Voice and Data organizácii Boudica Schools Trust pomáha so správou jej rozsiahlej IT infraštruktúry, ktorá zahŕňa Chromebooky, stolové počítače, notebooky, telefónne systémy, širokopásmové pripojenie, prenajaté linky, bezpečnostné kamery a automatické brány. Behom letných prázdnin spoločnosť Eastern Voice and Data organizácii dodala nový a vylepšený sieťový systém, ktorý zahŕňa okrem iného platformu Nebula pre centralizovanú správu školskej siete v cloude.

Callum Jackson, manažér projektu a technický riaditeľ spoločnosti Eastern Voice and Data v jednej osobe, poznamenáva: „Navrhli sme a implementovali sieť, ktorá sa vyznačuje robustnejším zabezpečením proti vnútorným aj vonkajším hrozbám. Prevádzkovateľ škôl kládol dôraz na možnosť centrálnej správy celej siete jeho IT tímom a na súvisiace zníženie výjazdov technikov a zaistenie lepšieho prehľadu o prípadných problémoch. Projekt bol naviac koncipovaný tak, aby bola zaistená kontinuita vybavenia a konfigurácií vo všetkých objektoch prevádzkovateľa škôl. Celú sieť tak môže efektívne spravovať a udržovať IT tím nášho klienta.“

Víťazstvo regionálnej spoločnosti v renomovanej celoštátnej súťaži Network Computing Awards je pomerne výnimočné a svedčí o kvalitách nášho obchodného partnera. Ocenenie je významné tiež z toho dôvodu, že vyzdvihuje vzdelávaciu inštitúciu ako priekopníka v zavádzaní zmien prínosných pre študentov.

Jonathan Lumb, IT manažér organizácie Boudica Schools Trust, dodáva: „IT sieť sa stala dôležitým nástrojom pre našich učiteľov aj žiakov, pretože nám pomáha prinášať atraktívne spôsoby výuky. Nová sieť je efektívnejšia, poskytuje lepšie zabezpečenie a vďaka cloudovému softvéru pre filtrovanie webu nám umožňuje regulovať prístup žiakov k obsahu na internetu. Vedľa týchto výhod naviac naša nová sieť vytvára lepšie vzdelávacie možnosti a štandardy vzdelávania a súčasne nám šetrí náklady.“

Rachel Rothwell, riaditeľka spoločnosti Zyxel pre západnú Európu, k tomuto úspechu dodáva: „Tohoto ocenenia si veľmi vážim. Je uznaním veľkého úsilia na strane zákazníka a spolupráce medzi spoločnosťami Zyxel a Eastern Voice and Data, ktorá prispeje k lepšiemu vzdelávaniu našich detí a k silnejšiemu zabezpečeniu školskej siete. Výzvy spojené s upgradom siete, zvýšením rýchlosti, centrálnou správou a s robustným zabezpečením siete by sa nám nepodarilo prekonať bez spolupráce s našimi spoľahlivými partnermi. Chcem preto poďakovať spoločnosti Eastern Voice and Data, že si vybrala práve nás.“


 

Štítok