The new way to pay for secure VPN connections

Nový spôsob platenia za bezpečné VPN pripojenie

Zavedenie ročnej a trojročnej licencie k softvéru SecuExtender IPSec VPN Client zjednoduší život nielen zákazníkom, ale aj obchodným partnerom spoločnosti Zyxel. Bližšie novinku predstaví Thorsten Kurpjuhn, manažér spoločnosti Zyxel pre rozvoj európskeho trhu s bezpečnostnými produktami.

Po mesiacoch práce z domu sa zdá byť isté, že väčšina organizácií sa minimálne v dohľadnej dobe nevráti k tomu, aby všetci ich zamestnanci každý deň dochádzali na pracovisko. Skutočnosť je taká, že dnes nikto presne nevie, ako sa zmenia spôsoby práce a či tieto zmeny nebudú trvalé.

Bez ohľadu na možný vývoj v nasledujúcich mesiacoch a rokoch platí, že organizácie sa v súčasnosti a s najväčšou pravdepodobnosťou ani do budúcna neobídu bez bezpečného pripojenia medzi domácnosťami svojich zamestnancov a centrálnymi firemnými sieťami. Spoločnosť Zyxel také pripojenie poskytuje pomocou zariadení ZyWALL VPN používaných na centrálnom pracovisku a softvéru SecuExtender IPSec VPN Client inštalovaného na notebooku alebo počítači, ktorý zamestnanec používa doma.

Hybridný spôsob práce

Behom posledného roku a pol sledujeme obrovský nárast dopytu po našich VPN riešeniach a predpokládame, že tento trend bude aj naďalej pokračovať. Pretože však väčšina zákazníkov ešte presne nevie, ako bude nový režim kombinujúci prácu z domu a z kancelárie vlastne fungovať, meníme spôsob účtovania za softvér SecuExtender IPSec VPN Client.

Aby sme zákazníkom ponúkli viac flexibility a nenútili ich k získaniu časovo neobmedzenej licencie, prichádzame s možnosťou nákupu licencie na jeden alebo tri roky.

Flexibilitu a cenovú dostupnosť tohoto riešenia iste ocenia všetci zákazníci, ktorí dnes potrebujú používať veľký počet VPN klientov, ale nevedia, ako sa ich nároky budú vyvíjať v ďalších mesiacoch a rokoch. A v neposlednom rade prechod na nový licenčný model zaistí súlad s tým, ako sa dnes používa väčšina IT riešení a služieb.

Viac možností pre lepšiu ochranu

Vedľa nových licencií naše riešenie pre VPN klientov prichádza tiež s niekoľkými novými funkciami. Prvá z nich je možnosť softvér SecuExtender IPSec VPN Client nasadzovať a prenosovú kapacitu riadiť centrálne pomocou našej cloudovej platformy Nebula pre správu sietí. Ďalšou novinkou verzie 5.1 je Zero Trust Agent, ktorý poskytuje ešte vyššiu úroveň zabezpečenia vzdialených pripojení.

Tieto vylepšenia majú k dispozícii nielen všetci zákazníci, ktorí si zakúpia nové licencie, ale tiež stávajúci klienti po aktualizácii firmwaru. V našej ponuke zatiaľ zostáva aj časovo neobmedzená licencia, avšak predpokladáme, že všetci zákazníci postupne prejdú na nový model. V prípade akýchkoľvek dotazov alebo záujmu o bližšie informácie o bezpečnom VPN pripojení a softvéri SecuExtender IPSec VPN Client prosím kontaktujte miestne zastúpenie alebo obchodného partnera spoločnosti Zyxel.