Making cellular signals go further

Rozšírenie dosahu mobilného signálu

Riešenie ZoneDAS pre väčší dosah mobilného signálu je teraz k dispozícii s novými opakovačmi MultiSite, ktoré môžu vďaka kaskádovému zapojeniu pokrývať plochu o veľkosti až 25 tisíc metrov štvorcových. Táto kombinácia tak predstavuje ideálnu voľbu pre pokrytie väčších budov, nákupných centier, skladov a mnohých ďalších objektov mobilným signálom. Viac prezradí Petr Koudelka, Senior Sales Engineer.

Človek dnes očakáva, že vedľa kvalitnej WiFi bude všade k dispozícii tiež kvalitné pokrytie mobilným signálom. Kvalita mobilného signálu je dôležitá z celého radu dôvodov, pričom ako hlavný sa samozrejme ponúka ten, že chceme byť na príjme. Určite už každý zažil ten nepríjemný pocit neistoty, ktorý človeka prepadne, keď zistí, že sa práve nachádza mimo dosah signálu svojho operátora. Na mobilné telefóny sa spoliehame ako na prostriedok, ktorý nás udržuje v spojení, keď napríklad práve nesedíme za pracovným stolom v kancelárii.

Dvojnásobne to potom platí o chytrých telefónoch, ktoré sa naviac stali dôležitým dátovým zariadením. K vybavovaniu elektronickej pošty, ku spolupráci s kolegami a k účasti na videokonferenciách nám síce obvykle slúžia notebooky a stolové počítače, čas od času sa však vyskytnú situácie, kedy k týmto úlohám používame mobilný telefón. A keď v takýchto prípadoch nie je k dispozícii WiFi, neobídeme sa bez kvalitného mobilného signálu.

Dvojitá závislosť

Spoločnosť Zyxel je doposiaľ známa najmä svojimi produktami pre káblové a WiFi siete. Vďaka produktom ZoneDAS dokážeme efektívne riešiť závislosť organizácií a užívateľov na hlavnej sieťovej infraštruktúre aj na mobilnej konektivite.

Zatiaľčo väčšina firiem a organizácií sídli na miestach, ktoré sú aj v tom najzapadlejšom kúte pokryté kvalitným mobilným signálom, stále sa nájde nemálo tých, ktoré také šťastie nemajú. Problémy s pokrytím môžu spôsobovať napríklad silné steny starých budov, železobetónové steny, umiestnenie prevádzky v zníženom prízemí či suteréne alebo niekolikapatrové podzemné garáže, a to všetko je prekážkou pre prenos LTE alebo GSM signálu.

S nedostatočným pokrytím mobilným signálom bojuje celý rad budov, ako napr. veľké kancelárske objekty, nemocnice, hotelové komplexy, nákupné centrá, sklady a výškové domy. V takých prípadoch potrebujete riešenie, ktoré dokáže pokryť väčšiu oblasť, a pravdepodobne ho naviac budete musieť inštalovať na niekoľkých podlažiach.

Dokonalé riešenie

Ako dokonalé riešenie pre všetky tieto prípady sa ponúka opakovač Zyxel MultiSite, ktorý dosah mobilnej jednotky, t.j. zariadenia zaisťujúceho mobilné pripojenie (v zásade sa jedná o mobilný router s výkonnou anténou) rozšíri až o 100 metrov. Vďaka možnosti kaskádového zapojenia až siedmich opakovačov MultiSite naviac získate až sedem základňových ministaníc, ktoré dokážu mobilný signál rozšíriť až na vzdialenosť 700 metrov.

Každý opakovač MultiSite mobilným signálom pokryje plochu 3600 metrov štvorcových, čo pri kaskádovom zapojení siedmich zariadení znamená pokrytie až 25 tisíc metrov štvorcových celkom. Pre lepšiu predstavu uvádzam, že to sú viac než tri futbalové ihriská.

Pokiaľ ani to nestačí, pretože mobilným signálom potrebujete pokryť napríklad cestný alebo železničný tunel, môžete sa spoľahnúť na zariadenia Zyxel SymmRepeater, ktoré dokážu signál prenášať až 500 metrov ďaleko a v prípade väčších vzdialeností tiež umožňujú kaskádové zapojenie.

Certifikácie CE RED

Pre našich zákazníkov je dôležité, že opakovač MultiSite má certifikáciu CE RED, čo znamená, že spĺňa všetky bezpečnostné a regulatívne požiadavky európskych orgánov na zariadenia využívajúce verejné rádiové spektrum. Vďaka tejto zhode s požiadavkami je možné opakovač okamžite používať.

Vzhľadom k tomu, že človek sa dnes neustále spolieha na to, že bude vždy na príjme, je prekvapivé, koľko miest sa stále potýka s vážnymi problémami s pokrytím mobilným signálom. Opakovač ZoneDAS MultiSite si už pred svojim uvedením na trh získal značnú pozornosť, a tak nás teší, že ho teraz môžeme ponúknuť aj európskym zákazníkom. Pokiaľ sa o ňom chcete dozvedieť viac, kontaktujte prosím lokálne zastúpenie alebo partnera spoločnosti Zyxel.


Štítok