Prohlášení o ochraně osobních údajů


Působnost zásad ochrany osobních údajů

V zájmu zachovávání a ochrany důvěrnosti informací uživatelů (Vás a Vašich informací) uplatňujeme tyto zásady ochrany osobních údajů, které vysvětlují metodu shromažďování, rozsah, používání a revizi Vašich informací. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na společnost Zyxel; nevztahují se na postupy třetích stran nebo subjektů, které nevlastníme a nemáme pod kontrolou, ani pracovníků, které nezaměstnáváme ani neřídíme.

Informace, které shromažďujeme

Shromažďovány a ukládány mohou být jakékoli osobní či jiné nezbytné informace, které zadáte nebo zaregistrujete při odesílání formulářů či objednávek výrobků nebo služeb na stránkách společnosti Zyxel. Osobními informacemi se podle těchto zásad ochrany osobních údajů rozumí informace, které Vás osobně identifikují, například jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. O tom, zda nám poskytnete osobní informace, se můžete rozhodnout podle vlastního uvážení. Je však možné, že bez nich nebudete moci využívat našich služeb, pokud je daná osobní informace povinnou položkou.

Jak tyto informace používáme

Informace, které od Vás shromažďujeme, používáme celosvětově k těmto účelům: přizpůsobování reklam a obsahu webových stránek, ke kterým máte přístup; poskytování, údržba, ochrana a zlepšování našich služeb; komunikace s Vámi; provádění výzkumů trhu; poskytování analýz trhu či obchodních zpráv, neobsahujících osobní informace, pro interní použití nebo externí zákazníky. Vaše osobní informace shromážděné společností Zyxel jsou určeny výslovně pro interní použití nebo pro použití v rozsahu a pro účely vysvětlené v těchto zásadách.

Sdílení informací

Vaše osobní informace nebudou poskytnuty třetí straně ani sdíleny s třetí stranou, pokud to není nutné pro poskytnutí výrobku nebo služeb, které požadujete, nebo pokud k tomu nedáte výslovný souhlas, s výjimkou případů stanovených v těchto zásadách:

  • pro dodržení použitelného zákona, předpisu či právního postupu nebo splnění vynutitelné žádosti státní správy; nebo v zájmu odhalení, prevence nebo jiného řešení podvodů a bezpečnostních nebo technických problémů způsobem, který vyžadují nebo povolují právní předpisy,
  • pro ochranu společnosti Zyxel, jejích uživatelů nebo veřejnosti před újmou na jejich právech, majetku nebo bezpečnosti v rozsahu povoleném právními předpisy,
  • pro prevenci zneužití nebo neoprávněného použití webových stránek, výrobku nebo služeb společnosti Zyxel nebo pro prosazení příslušných podmínek použití společnosti Zyxel.

Používání souborů cookie

Když navštívíte naše webové stránky, v zájmu poskytování lepších služeb ukládáme soubory cookie a přistupujeme k těmto souborům. Ve svém prohlížeči můžete změnit nastavení tak, aby přestal soubory cookie přijímat. Pokud však nebudete přijímat soubory cookie, je možné, že nebudete moci využívat všechny aspekty dané služby.

V současnosti se soubory cookie používají v následujících oblastech:

  • Online formuláře: Návštěvníci nemusejí znovu vyplňovat informace, když na formulářích kliknou na tlačítko „Odeslat“.
  • Ověřovací kód: Jde o preventivní opatření na stránkách pro online odeslání, které chrání před spamem odesílaným počítačovými roboty.
  • Funkce filtru: Pomáhá uživatelům při výběru z rozevíracího seznamu.
  • Soubory cookie služby YouTube: YouTube je služba společnosti Google pro hostování videa, jejímž prostřednictvím jsou videa prezentována návštěvníkům těchto webových stránek. Používány jsou tyto cookie služby YouTube: “PREF”, “VISITOR_INFO1_LIVE”, a “YSC” (*).
  • Sledovací kód Google Analytics: Tento kód poskytuje společnost Google a společnost Zyxel jej používá k monitorování chování uživatelů a pro účely analýzy provozu na svých webových stránkách.
  • Sledovací kód Marketo: Tento kód poskytuje společnost Marketo a společnost Zyxel jej používá k monitorování chování uživatelů a pro účely analýzy provozu na svých webových stránkách.

Dotazy nebo revize

V případě, že dojde ke změně nebo zjistíte chybu, máte možnost požádat o revizi informací uvedených na stránkách Zyxel nebo souvisejících webových stránkách. Podle zákona o ochraně osobních informací můžete uplatnit právo vznést jakýkoli dotaz a požádat o kontrolu osobních informací, požádat o pořízení kopií osobních informací, požádat o doplnění nebo opravu osobních informací, požádat o ukončení sběru, zpracovávání nebo používání osobních informací a požádat o výmaz osobních informací.

Zabezpečení informací

Společnost Zyxel omezuje přístup k osobním informacím na své zaměstnance, kteří tyto informace potřebují znát, aby je pro společnost Zyxel mohli zpracovávat, a na které se vztahují přísné smluvní závazky týkající se důvěrnosti. Tito zaměstnanci mohou být v případě porušení uvedených závazků potrestáni nebo propuštěni.

Společnost Zyxel usiluje o ochranu Vašich informací prostřednictvím nezbytných opatření nebo postupů pro zachování jejich důvěrnosti; nemůžeme však zaručit naprostou bezpečnost veškerých informací. Bezpečnost informací uživatele mohou narušit neoprávněný vstup nebo použití, náhodná porucha nebo zachycení informací a další faktory.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. O každé změně zásad budeme informovat na těchto webových stránkách. Přečtěte si prosím celé zásady.

Otázky nebo náměty

Máte-li jakékoli otázky nebo připomínky ohledně sdělování a používání svých osobních informací, napište nám na adresu webmasters@zyxel.com.tw.

Soubor byl naposledy aktualizován dne 27. října 2015.