Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

XS1930 Series - XS1930-12HP
Switch Smart Managed 10/12 cổng 10G Multi-Gigabit Lite-L3
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XS1930-12HP Tài liệu kỹ thuật 4 English 26 Tháng 4, 2024 Download File
XS1930-12HP Declaration XS1930-12HP, DoC, CE 004.214-01-01148 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
XS1930-12HP Hướng dẫn tham khảo CLI V4.80-4.90_Ed1 English 01 Tháng 2, 2024 Download File
XS1930-12HP Firmware 4.80(ABQF.3)C0 English 24 Tháng 10, 2023 Download File Download File 2
XS1930-12HP Tập tin MIB 10 English 24 Tháng 10, 2023 Download File
XS1930-12HP Firmware 4.80(ABQF.2)C0 English 20 Tháng 7, 2023 Download File Download File 2
XS1930-12HP Firmware V4.80(ABQF.1)C0 English 22 Tháng 2, 2023 Download File Download File 2
XS1930-12HP Hướng dẫn sử dụng V4.80_Ed1 English 30 Tháng 1, 2023 Download File
XS1930-12HP Hướng dẫn bắt đầu nhanh 004 Multiple languages 27 Tháng 6, 2022 Download File
XS1930-12HP Biểu tượng sản phẩm 1 English 14 Tháng 9, 2020 Download File
XS1930-12HP Declaration XS1930-12HP, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01300 Chinese 16 Tháng 4, 2020 Download File
XS1930-12HP Sổ tay 2020.1 English 03 Tháng 2, 2020 Download File