ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

XS1930 Series - XS1930-12HP
10/12-port 10G Multi-Gigabit Lite-L3 Smart Managed Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XS1930-12HP Datasheet 4 English เมษายน 26, 2024 Download File
XS1930-12HP Declaration XS1930-12HP, DoC, CE 004.214-01-01148 English เมษายน 25, 2024 Download File
XS1930-12HP CLI Reference Guide V4.80-4.90_Ed1 English กุมภาพันธ์ 01, 2024 Download File
XS1930-12HP Firmware 4.80(ABQF.3)C0 English ตุลาคม 24, 2023 Download File Download File 2
XS1930-12HP MIB File 10 English ตุลาคม 24, 2023 Download File
XS1930-12HP Firmware 4.80(ABQF.2)C0 English กรกฎาคม 20, 2023 Download File Download File 2
XS1930-12HP Firmware V4.80(ABQF.1)C0 English กุมภาพันธ์ 22, 2023 Download File Download File 2
XS1930-12HP User's Guide V4.80_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
XS1930-12HP Quick Start Guide 004 Multiple languages มิถุนายน 27, 2022 Download File
XS1930-12HP Product Icon 1 English กันยายน 14, 2020 Download File
XS1930-12HP Declaration XS1930-12HP, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01300 Chinese เมษายน 16, 2020 Download File
XS1930-12HP Handbook 2020.1 English กุมภาพันธ์ 03, 2020 Download File