Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

XGS4600 Series - XGS4600-52F
28-port GbE L3 Aggregation Switch with 4 SFP+ Uplink
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XGS4600-52F Tờ khai XGS4600-52F, DoC, CE 007.214-01-00740 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
XGS4600-52F Tài liệu kỹ thuật 8 English 20 Tháng 4, 2023 Download File
XGS4600-52F Firmware 4.70(ABIK.4)C0 English 14 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
XGS4600-52F Tập tin MIB 8 English 14 Tháng 11, 2022 Download File
XGS4600-52F Firmware 4.70(ABIK.3)C0 English 01 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
XGS4600-52F Firmware 4.70(ABIK.2)C0 English 26 Tháng 1, 2022 Download File Download File 2
XGS4600-52F Hướng dẫn bắt đầu nhanh 004 Multiple languages 30 Tháng 8, 2021 Download File
XGS4600-52F Hướng dẫn tham khảo CLI V4.70_Ed2 English 08 Tháng 4, 2021 Download File
XGS4600-52F Hướng dẫn sử dụng V4.70_Ed1 English 23 Tháng 2, 2021 Download File
XGS4600-52F Sổ tay 2020.1 English 03 Tháng 2, 2020 Download File
XGS4600-52F Biểu tượng sản phẩm 1 English 15 Tháng 11, 2017 Download File
XGS4600-52F Tờ khai XGS4600-52F, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00926 Chinese 13 Tháng 11, 2017 Download File