ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

XGS4600 Series - XGS4600-52F
28-port GbE L3 Aggregation Switch with 4 SFP+ Uplink
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XGS4600-52F Declaration XGS4600-52F, DoC, CE 006.214-01-00740 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
XGS4600-52F Datasheet 8 English เมษายน 20, 2023 Download File
XGS4600-52F Firmware 4.70(ABIK.4)C0 English พฤศจิกายน 14, 2022 Download File Download File 2
XGS4600-52F MIB File 8 English พฤศจิกายน 14, 2022 Download File
XGS4600-52F Firmware 4.70(ABIK.3)C0 English พฤศจิกายน 01, 2022 Download File Download File 2
XGS4600-52F Firmware 4.70(ABIK.2)C0 English มกราคม 26, 2022 Download File Download File 2
XGS4600-52F Quick Start Guide 004 Multiple languages สิงหาคม 30, 2021 Download File
XGS4600-52F CLI Reference Guide V4.70_Ed2 English เมษายน 08, 2021 Download File
XGS4600-52F User's Guide V4.70_Ed1 English กุมภาพันธ์ 23, 2021 Download File
XGS4600-52F Handbook 2020.1 English กุมภาพันธ์ 03, 2020 Download File
XGS4600-52F Product Icon 1 English พฤศจิกายน 15, 2017 Download File
XGS4600-52F Declaration XGS4600-52F, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00926 Chinese พฤศจิกายน 13, 2017 Download File