Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

XGS2220 Series - XGS2220-54HP
24/48-port GbE L3 Access Switch with 6 10G Uplink
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XGS2220-54HP Firmware 4.80(ABXQ.1)C0 English 15 Tháng 3, 2023 Download File Download File 2
XGS2220-54HP MIB File 3 English 15 Tháng 3, 2023 Download File
XGS2220-54HP Datasheet 3 English 21 Tháng 2, 2023 Download File
XGS2220-54HP Handbook 2023.1 English 01 Tháng 2, 2023 Download File
XGS2220-54HP CLI Reference Guide V4.80_Ed3 English 06 Tháng 1, 2023 Download File
XGS2220-54HP Firmware 4.80(ABXQ.0)C0 English 22 Tháng 12, 2022 Download File Download File 2
XGS2220-54HP Firmware 4.80(ABXQ.1)C0 English 21 Tháng 12, 2022 Download File Download File 2
XGS2220-54HP Driver USBType-C(v11.2.0) Windows English 16 Tháng 11, 2022 Download File Download File 1 Download File 2
XGS2220-54HP Product Icon 1 English 16 Tháng 11, 2022 Download File
XGS2220-54HP Declaration XGS2220-54HP, DoC, CE 001.214-01-01583 English 11 Tháng 10, 2022 Download File
XGS2220-54HP Declaration XGS2220-54HP, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01327 Chinese 30 Tháng 9, 2022 Download File
XGS2220-54HP User's Guide V4.80_Ed1 English 16 Tháng 8, 2022 Download File
XGS2220-54HP Quick Start Guide 001 Multiple languages 03 Tháng 8, 2022 Download File