Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

XGS2220 Series - XGS2220-54HP
24/48-port GbE L3 Access Switch with 6 10G Uplink
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XGS2220-54HP Tài liệu kỹ thuật 6 English 10 Tháng 5, 2024 Download File
XGS2220-54HP Declaration XGS2220-54HP, DoC, CE 003.214-01-01583 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
XGS2220-54HP Firmware 4.80(ABXQ.4)C0 English 16 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
XGS2220-54HP Tập tin MIB 6 English 16 Tháng 4, 2024 Download File
XGS2220-54HP Firmware 4.80(ABXQ.3)C0 English 01 Tháng 3, 2024 Download File Download File 2
XGS2220-54HP Hướng dẫn sử dụng V4.80_Ed4 English 22 Tháng 2, 2024 Download File
XGS2220-54HP Hướng dẫn tham khảo CLI V4.80-4.90_Ed1 English 01 Tháng 2, 2024 Download File
XGS2220-54HP Firmware 4.80(ABXQ.2)C0 English 21 Tháng 9, 2023 Download File Download File 2
XGS2220-54HP Declaration XGS2220-54HP, DoC, CE 002.214-01-01583 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
XGS2220-54HP Sổ tay 2023.1 English 01 Tháng 2, 2023 Download File
XGS2220-54HP Driver USBType-C(v11.2.0) Windows English 16 Tháng 11, 2022 Download File Download File 1 Download File 2
XGS2220-54HP Biểu tượng sản phẩm 1 English 16 Tháng 11, 2022 Download File
XGS2220-54HP Declaration XGS2220-54HP, DoC, CE 001.214-01-01583 English 11 Tháng 10, 2022 Download File
XGS2220-54HP Declaration XGS2220-54HP, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01327 Chinese 30 Tháng 9, 2022 Download File
XGS2220-54HP Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 03 Tháng 8, 2022 Download File