ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

XGS2220 Series - XGS2220-54HP
24/48-port GbE L3 Access Switch with 6 10G Uplink
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XGS2220-54HP Datasheet 6 English พฤษภาคม 10, 2024 Download File
XGS2220-54HP Declaration XGS2220-54HP, DoC, CE 003.214-01-01583 English เมษายน 25, 2024 Download File
XGS2220-54HP Firmware 4.80(ABXQ.4)C0 English เมษายน 16, 2024 Download File Download File 2
XGS2220-54HP MIB File 6 English เมษายน 16, 2024 Download File
XGS2220-54HP Firmware 4.80(ABXQ.3)C0 English มีนาคม 01, 2024 Download File Download File 2
XGS2220-54HP User's Guide V4.80_Ed4 English กุมภาพันธ์ 22, 2024 Download File
XGS2220-54HP CLI Reference Guide V4.80-4.90_Ed1 English กุมภาพันธ์ 01, 2024 Download File
XGS2220-54HP Firmware 4.80(ABXQ.2)C0 English กันยายน 21, 2023 Download File Download File 2
XGS2220-54HP Declaration XGS2220-54HP, DoC, CE 002.214-01-01583 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
XGS2220-54HP Handbook 2023.1 English กุมภาพันธ์ 01, 2023 Download File
XGS2220-54HP Driver USBType-C(v11.2.0) Windows English พฤศจิกายน 16, 2022 Download File Download File 1 Download File 2
XGS2220-54HP Product Icon 1 English พฤศจิกายน 16, 2022 Download File
XGS2220-54HP Declaration XGS2220-54HP, DoC, CE 001.214-01-01583 English ตุลาคม 11, 2022 Download File
XGS2220-54HP Declaration XGS2220-54HP, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01327 Chinese กันยายน 30, 2022 Download File
XGS2220-54HP Quick Start Guide 001 Multiple languages สิงหาคม 03, 2022 Download File