Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

XGS1930 Series - XGS1930-52HP
Switch Smart Managed 24/48 cổng GbE Lite-L3 với 4 cổng uplink 10G
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XGS1930-52HP Firmware 4.70(ABHV.6)C0 English 12 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2
XGS1930-52HP MIB File 11 English 12 Tháng 1, 2023 Download File
XGS1930-52HP Declaration XGS1930-52HP, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-00733 Chinese 08 Tháng 11, 2022 Download File
XGS1930-52HP Firmware 4.70(ABHV.5)C0 English 01 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
XGS1930-52HP Firmware 4.70(ABHV.4)C0 English 18 Tháng 10, 2022 Download File Download File 2
XGS1930-52HP Declaration XGS1930-52HP, DoC, CE 004.214-01-01008 English 27 Tháng 5, 2022 Download File
XGS1930-52HP Datasheet 5 English 15 Tháng 7, 2021 Download File
XGS1930-52HP User's Guide V4.70_ed1 English 18 Tháng 3, 2021 Download File
XGS1930-52HP Quick Start Guide 003 Multiple languages 16 Tháng 12, 2020 Download File
XGS1930-52HP Handbook 2020.1 English 03 Tháng 2, 2020 Download File
XGS1930-52HP Product Icon 1 English 23 Tháng 7, 2018 Download File