ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

XGS1930 Series - XGS1930-52HP
24/48-port GbE Lite-L3 Smart Managed Switch with 4 10G uplink
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XGS1930-52HP Firmware 4.70(ABHV.6)C0 English มกราคม 12, 2023 Download File Download File 2
XGS1930-52HP MIB File 11 English มกราคม 12, 2023 Download File
XGS1930-52HP Declaration XGS1930-52HP, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-00733 Chinese พฤศจิกายน 08, 2022 Download File
XGS1930-52HP Firmware 4.70(ABHV.5)C0 English พฤศจิกายน 01, 2022 Download File Download File 2
XGS1930-52HP Firmware 4.70(ABHV.4)C0 English ตุลาคม 18, 2022 Download File Download File 2
XGS1930-52HP Declaration XGS1930-52HP, DoC, CE 004.214-01-01008 English พฤษภาคม 27, 2022 Download File
XGS1930-52HP Datasheet 5 English กรกฎาคม 15, 2021 Download File
XGS1930-52HP User's Guide V4.70_ed1 English มีนาคม 18, 2021 Download File
XGS1930-52HP Quick Start Guide 003 Multiple languages ธันวาคม 16, 2020 Download File
XGS1930-52HP Handbook 2020.1 English กุมภาพันธ์ 03, 2020 Download File
XGS1930-52HP Product Icon 1 English กรกฎาคม 23, 2018 Download File