Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

WAX650S
Bộ Phát WiFi 6 AX3600 Băng Tần Kép NebulaFlex Pro
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX650S Hướng dẫn sử dụng V6.70_Ed1 English 15 Tháng 2, 2024 Download File
WAX650S Firmware 6.70(ABRM.2)C0 English 16 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
WAX650S Tờ khai 003.214-01-01174 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
WAX650S Hướng dẫn sử dụng V6.60_Ed1 English 27 Tháng 7, 2023 Download File
WAX650S Hướng dẫn tham khảo CLI V6.60 English 17 Tháng 7, 2023 Download File
WAX650S Firmware 6.60(ABRM.1)C0 English 13 Tháng 7, 2023 Download File Download File 2
WAX650S Hướng dẫn tham khảo CLI V6.55 English 18 Tháng 4, 2023 Download File
WAX650S Firmware 6.55(ABRM.1)C0 English 14 Tháng 4, 2023 Download File Download File 2
WAX650S Tài liệu kỹ thuật 7 English 20 Tháng 9, 2022 Download File
WAX650S Ma trận thông số kỹ thuật ăng ten 1 English 08 Tháng 3, 2022 Download File
WAX650S Tài liệu kỹ thuật 6 English 12 Tháng 11, 2021 Download File
WAX650S Tập tin MIB 2 English 09 Tháng 4, 2021 Download File
WAX650S Biểu tượng sản phẩm 1 English 09 Tháng 8, 2020 Download File
WAX650S Hướng dẫn bắt đầu nhanh 002 Multiple languages 11 Tháng 2, 2020 Download File
WAX650S Tập tin MIB 1 English 10 Tháng 2, 2020 Download File
WAX650S Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 30 Tháng 12, 2019 Download File