ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WAX650S
802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Pro Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX650S User's Guide V6.50_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
WAX650S Firmware 6.50(ABRM.2)C0 English มกราคม 18, 2023 Download File Download File 2
WAX650S CLI Reference Guide V6.50 English มกราคม 17, 2023 Download File
WAX650S Firmware 6.50(ABRM.0)C0 English มกราคม 11, 2023 Download File Download File 2
WAX650S Firmware 6.45(ABRM.0)C0 English พฤศจิกายน 02, 2022 Download File Download File 2
WAX650S Datasheet 7 English กันยายน 20, 2022 Download File
WAX650S Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 08, 2022 Download File
WAX650S Declaration WAX650S, DoC, CE 002.214-01-01174 English สิงหาคม 20, 2021 Download File
WAX650S MIB File 2 English เมษายน 09, 2021 Download File
WAX650S Product Icon 1 English สิงหาคม 09, 2020 Download File
WAX650S Quick Start Guide 002 Multiple languages กุมภาพันธ์ 11, 2020 Download File