Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

WAX630S
Bộ Phát WiFi 6 AX3000 Băng Tần Kép NebulaFlex Pro
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX630S Declaration WAX630S, DoC, CE 004.214-01-01349 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
WAX630S Tài liệu kỹ thuật 5 English 08 Tháng 4, 2024 Download File
WAX630S Hướng dẫn sử dụng V6.70_Ed1 English 15 Tháng 2, 2024 Download File
WAX630S Firmware 6.70(ABZD.2)C0 English 16 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
WAX630S Hướng dẫn tham khảo CLI V6.60 English 17 Tháng 7, 2023 Download File
WAX630S Firmware 6.60(ABZD.1)C0 English 13 Tháng 7, 2023 Download File Download File 2
WAX630S Firmware 6.55(ABZD.1)C0 English 14 Tháng 4, 2023 Download File Download File 2
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for Others, WiFi Alliance certificate 001.351-05-00088 English 22 Tháng 9, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00823 English 28 Tháng 6, 2022 Download File
WAX630S Declaration WAX630S, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01499 Chinese 27 Tháng 4, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00548 Chinese 15 Tháng 3, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00547 English 15 Tháng 3, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00546 English 15 Tháng 3, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01224 English 15 Tháng 3, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01223 English 15 Tháng 3, 2022 Download File
WAX630S Ma trận thông số kỹ thuật ăng ten 1 English 07 Tháng 3, 2022 Download File
WAX630S Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 23 Tháng 12, 2021 Download File