ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WAX630S
802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Pro Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX630S Firmware 6.50(ABZD.2)C0 English มกราคม 18, 2023 Download File Download File 2
WAX630S Firmware 6.50(ABZD.0)C0 English มกราคม 12, 2023 Download File Download File 2
WAX630S CLI Reference Guide V6.45 English พฤศจิกายน 22, 2022 Download File
WAX630S Firmware 6.45(ABZD.0)C0 English พฤศจิกายน 02, 2022 Download File Download File 2
WAX630S User's Guide V6.45_Ed2 English ตุลาคม 18, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for Others, WiFi Alliance certificate 001.351-05-00088 English กันยายน 22, 2022 Download File
WAX630S Datasheet 3 English กันยายน 20, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00823 English มิถุนายน 28, 2022 Download File
WAX630S Declaration WAX630S, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01499 Chinese เมษายน 27, 2022 Download File
WAX630S Declaration WAX630S, DoC, CE 001.214-01-01349 English เมษายน 06, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00548 Chinese มีนาคม 15, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00547 English มีนาคม 15, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00546 English มีนาคม 15, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01224 English มีนาคม 15, 2022 Download File
WAX630S Certification WAX630S, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01223 English มีนาคม 15, 2022 Download File
WAX630S Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 07, 2022 Download File
WAX630S Quick Start Guide 001 Multiple languages ธันวาคม 23, 2021 Download File