Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

WAC6550 Series - WAC6552D-S
802.11ac Dual-Radio Unified Pro Outdoor Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAC6552D-S Tờ khai WAC6552D-S, DoC, CE 005.214-01-00745 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
WAC6552D-S Firmware 6.28(ABIO.0)C0 English 21 Tháng 3, 2023 Download File Download File 2
WAC6552D-S Tài liệu kỹ thuật 6 English 12 Tháng 10, 2022 Download File
WAC6552D-S Firmware 6.25(ABIO.8)C0 English 08 Tháng 4, 2022 Download File Download File 2
WAC6552D-S Firmware 6.25(ABIO.7)C0 English 09 Tháng 3, 2022 Download File Download File 2
WAC6552D-S Ma trận thông số kỹ thuật ăng ten 2 English 07 Tháng 3, 2022 Download File
WAC6552D-S Hướng dẫn tham khảo CLI V6.25 English 24 Tháng 1, 2022 Download File
WAC6552D-S Hướng dẫn sử dụng V6.20 English 12 Tháng 7, 2021 Download File
WAC6552D-S Tập tin MIB 3 English 09 Tháng 4, 2021 Download File
WAC6552D-S Tờ khai WAC6552D-S, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01209 Chinese 16 Tháng 7, 2019 Download File
WAC6552D-S Sổ tay NXCControllerSeriesHandbookVersion4 English 27 Tháng 6, 2019 Download File
WAC6552D-S Chứng nhận WAC6552D-S, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00384 English 11 Tháng 9, 2018 Download File
WAC6552D-S Hướng dẫn bắt đầu nhanh 002 Multiple languages 11 Tháng 9, 2018 Download File
WAC6552D-S Chứng nhận WAC6552D-S, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00379 Chinese 04 Tháng 9, 2018 Download File
WAC6552D-S Chứng nhận WAC6552D-S, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00378 English 04 Tháng 9, 2018 Download File
WAC6552D-S Chứng nhận WAC6552D-S, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00589 English 04 Tháng 9, 2018 Download File
WAC6552D-S Chứng nhận WAC6552D-S, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00941 English 04 Tháng 9, 2018 Download File
WAC6552D-S Chứng nhận WAC6552D-S, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00940 English 04 Tháng 9, 2018 Download File