ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WAC6550 Series - WAC6552D-S
802.11ac Dual-Radio Unified Pro Outdoor Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAC6552D-S Firmware 6.28(ABIO.0)C0 English มีนาคม 21, 2023 Download File Download File 2
WAC6552D-S Datasheet 6 English ตุลาคม 12, 2022 Download File
WAC6552D-S Firmware 6.25(ABIO.8)C0 English เมษายน 08, 2022 Download File Download File 2
WAC6552D-S Firmware 6.25(ABIO.7)C0 English มีนาคม 09, 2022 Download File Download File 2
WAC6552D-S Antenna Specification Matrix 2 English มีนาคม 07, 2022 Download File
WAC6552D-S CLI Reference Guide V6.25 English มกราคม 24, 2022 Download File
WAC6552D-S Declaration WAC6552D-S, DoC, CE 003.214-01-00745 English สิงหาคม 20, 2021 Download File
WAC6552D-S User's Guide V6.20 English กรกฎาคม 12, 2021 Download File
WAC6552D-S MIB File 3 English เมษายน 09, 2021 Download File
WAC6552D-S Declaration WAC6552D-S, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01209 Chinese กรกฎาคม 16, 2019 Download File
WAC6552D-S Handbook NXCControllerSeriesHandbookVersion4 English มิถุนายน 27, 2019 Download File
WAC6552D-S Certification WAC6552D-S, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00384 English กันยายน 11, 2018 Download File
WAC6552D-S Quick Start Guide 002 Multiple languages กันยายน 11, 2018 Download File
WAC6552D-S Certification WAC6552D-S, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00379 Chinese กันยายน 04, 2018 Download File
WAC6552D-S Certification WAC6552D-S, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00378 English กันยายน 04, 2018 Download File
WAC6552D-S Certification WAC6552D-S, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00589 English กันยายน 04, 2018 Download File
WAC6552D-S Certification WAC6552D-S, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00941 English กันยายน 04, 2018 Download File
WAC6552D-S Certification WAC6552D-S, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00940 English กันยายน 04, 2018 Download File