Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

WAC500H
Bộ Phát WiFi 5 Gắn Tường AC1200 Wave 2 Băng Tần Kép NebulaFlex Pro
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAC500H Firmware 6.70(ABWA.4)C0 English 18 Tháng 7, 2024 Download File Download File 2
WAC500H Tờ khai WAC500H, DoC, CE 005.214-01-01297 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
WAC500H Tài liệu kỹ thuật 8 English 08 Tháng 4, 2024 Download File
WAC500H Hướng dẫn sử dụng V6.70_Ed1 English 15 Tháng 2, 2024 Download File
WAC500H Firmware 6.70(ABWA.1)C0 English 16 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
WAC500H Hướng dẫn tham khảo CLI V6.60 English 17 Tháng 7, 2023 Download File
WAC500H Firmware 6.60(ABWA.1)C0 English 13 Tháng 7, 2023 Download File Download File 2
WAC500H Ma trận thông số kỹ thuật ăng ten 1 English 08 Tháng 3, 2022 Download File
WAC500H Tờ khai WAC500H, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01389 Chinese 30 Tháng 4, 2021 Download File
WAC500H Tập tin MIB 1 English 13 Tháng 4, 2021 Download File
WAC500H Chứng nhận WAC500H, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00509 Chinese 11 Tháng 3, 2021 Download File
WAC500H Chứng nhận WAC500H, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00508 English 11 Tháng 3, 2021 Download File
WAC500H Chứng nhận WAC500H, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00507 English 11 Tháng 3, 2021 Download File
WAC500H Chứng nhận WAC500H, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01179 English 26 Tháng 11, 2020 Download File
WAC500H Chứng nhận WAC500H, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01178 English 16 Tháng 11, 2020 Download File
WAC500H Chứng nhận WAC500H, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00730 English 02 Tháng 11, 2020 Download File
WAC500H Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 08 Tháng 9, 2020 Download File