ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WAC500H
AC1200 WiFi 5 Wave 2 Dual-Radio NebulaFlex Pro Wall-Plate Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAC500H Firmware 6.70(ABWA.4)C0 English กรกฎาคม 18, 2024 Download File Download File 2
WAC500H Declaration WAC500H, DoC, CE 005.214-01-01297 English เมษายน 25, 2024 Download File
WAC500H Datasheet 8 English เมษายน 08, 2024 Download File
WAC500H User's Guide V6.70_Ed1 English กุมภาพันธ์ 15, 2024 Download File
WAC500H Firmware 6.70(ABWA.1)C0 English มกราคม 16, 2024 Download File Download File 2
WAC500H CLI Reference Guide V6.60 English กรกฎาคม 17, 2023 Download File
WAC500H Firmware 6.60(ABWA.1)C0 English กรกฎาคม 13, 2023 Download File Download File 2
WAC500H Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 08, 2022 Download File
WAC500H Declaration WAC500H, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01389 Chinese เมษายน 30, 2021 Download File
WAC500H MIB File 1 English เมษายน 13, 2021 Download File
WAC500H Certification WAC500H, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00509 Chinese มีนาคม 11, 2021 Download File
WAC500H Certification WAC500H, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00508 English มีนาคม 11, 2021 Download File
WAC500H Certification WAC500H, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00507 English มีนาคม 11, 2021 Download File
WAC500H Certification WAC500H, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01179 English พฤศจิกายน 26, 2020 Download File
WAC500H Certification WAC500H, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01178 English พฤศจิกายน 16, 2020 Download File
WAC500H Certification WAC500H, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00730 English พฤศจิกายน 02, 2020 Download File
WAC500H Quick Start Guide 001 Multiple languages กันยายน 08, 2020 Download File