Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

USG20-VPN/USG20W-VPN - USG20-VPN
Business Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG20-VPN Battery Document 3 English 23 Tháng 3, 2023 Download File
USG20-VPN User's Guide V5.35_Ed1 English 30 Tháng 1, 2023 Download File
USG20-VPN CLI Reference Guide 5.35 English 19 Tháng 1, 2023 Download File
USG20-VPN Firmware 5.35(ABAQ.0)C0 English 13 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2
USG20-VPN Firmware 5.32(ABAQ.0)C0 English 10 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2
USG20-VPN Datasheet 14 English 12 Tháng 10, 2022 Download File
USG20-VPN Handbook ZLD5.31_Handbook English 25 Tháng 7, 2022 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, CE 008.214-01-00609 English 01 Tháng 6, 2022 Download File
USG20-VPN Firmware 5.30(ABAQ.0)C0 English 28 Tháng 4, 2022 Download File Download File 2
USG20-VPN MIB File 6 English 21 Tháng 1, 2022 Download File
USG20-VPN Quick Start Guide 004 Multiple languages 28 Tháng 8, 2020 Download File
USG20-VPN 3D Dongle Document 8 English 15 Tháng 10, 2019 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00895 Chinese 16 Tháng 8, 2017 Download File
USG20-VPN Product Icon 1 English 18 Tháng 5, 2017 Download File
USG20-VPN Application note 1 English 18 Tháng 8, 2016 Download File