Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

USG20-VPN/USG20W-VPN - USG20-VPN
Business Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG20-VPN Hướng dẫn bắt đầu nhanh 006 Multiple languages 06 Tháng 5, 2024 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, CE 011.214-01-00609 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, US Coin Battery 002.214-01-01727 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
USG20-VPN Firmware 5.38(ABAQ.0)C0 English 12 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
USG20-VPN Tài liệu kỹ thuật 16 English 10 Tháng 4, 2024 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, US Coin Battery 001.214-01-01727 English 21 Tháng 3, 2024 Download File
USG20-VPN Firmware 5.37(ABAQ.2)C0 English 19 Tháng 2, 2024 Download File Download File 2
USG20-VPN Tài liệu pin 4 English 10 Tháng 1, 2024 Download File
USG20-VPN Firmware 5.37(ABAQ.1)C0 English 23 Tháng 11, 2023 Download File Download File 2
USG20-VPN Hướng dẫn sử dụng V5.37_Ed2 English 17 Tháng 11, 2023 Download File
USG20-VPN Hướng dẫn tham khảo CLI V5.37 English 31 Tháng 7, 2023 Download File
USG20-VPN Sổ tay ZLD5.31_Handbook English 25 Tháng 7, 2022 Download File
USG20-VPN Tập tin MIB 6 English 21 Tháng 1, 2022 Download File
USG20-VPN Tải liệu Dongle 3G 8 English 15 Tháng 10, 2019 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00895 Chinese 16 Tháng 8, 2017 Download File
USG20-VPN Biểu tượng sản phẩm 1 English 18 Tháng 5, 2017 Download File
USG20-VPN Lưu ý ứng dụng 1 English 18 Tháng 8, 2016 Download File