ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG20-VPN/USG20W-VPN - USG20-VPN
Business Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG20-VPN Battery Document 3 English มีนาคม 23, 2023 Download File
USG20-VPN User's Guide V5.35_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
USG20-VPN CLI Reference Guide 5.35 English มกราคม 19, 2023 Download File
USG20-VPN Firmware 5.35(ABAQ.0)C0 English มกราคม 13, 2023 Download File Download File 2
USG20-VPN Firmware 5.32(ABAQ.0)C0 English มกราคม 10, 2023 Download File Download File 2
USG20-VPN Datasheet 14 English ตุลาคม 12, 2022 Download File
USG20-VPN Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, CE 008.214-01-00609 English มิถุนายน 01, 2022 Download File
USG20-VPN Firmware 5.30(ABAQ.0)C0 English เมษายน 28, 2022 Download File Download File 2
USG20-VPN MIB File 6 English มกราคม 21, 2022 Download File
USG20-VPN Quick Start Guide 004 Multiple languages สิงหาคม 28, 2020 Download File
USG20-VPN 3D Dongle Document 8 English ตุลาคม 15, 2019 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00895 Chinese สิงหาคม 16, 2017 Download File
USG20-VPN Product Icon 1 English พฤษภาคม 18, 2017 Download File
USG20-VPN Application note 1 English สิงหาคม 18, 2016 Download File