ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG20-VPN/USG20W-VPN - USG20-VPN
Business Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG20-VPN Quick Start Guide 006 Multiple languages พฤษภาคม 06, 2024 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, CE 011.214-01-00609 English เมษายน 25, 2024 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, US Coin Battery 002.214-01-01727 English เมษายน 25, 2024 Download File
USG20-VPN Firmware 5.38(ABAQ.0)C0 English เมษายน 12, 2024 Download File Download File 2
USG20-VPN Datasheet 16 English เมษายน 10, 2024 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, US Coin Battery 001.214-01-01727 English มีนาคม 21, 2024 Download File
USG20-VPN Firmware 5.37(ABAQ.2)C0 English กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download File Download File 2
USG20-VPN Battery Document 4 English มกราคม 10, 2024 Download File
USG20-VPN Firmware 5.37(ABAQ.1)C0 English พฤศจิกายน 23, 2023 Download File Download File 2
USG20-VPN User's Guide V5.37_Ed2 English พฤศจิกายน 17, 2023 Download File
USG20-VPN CLI Reference Guide V5.37 English กรกฎาคม 31, 2023 Download File
USG20-VPN Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
USG20-VPN MIB File 6 English มกราคม 21, 2022 Download File
USG20-VPN 3G Dongle Document 8 English ตุลาคม 15, 2019 Download File
USG20-VPN Declaration USG20-VPN, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00895 Chinese สิงหาคม 16, 2017 Download File
USG20-VPN Product Icon 1 English พฤษภาคม 18, 2017 Download File
USG20-VPN Application note 1 English สิงหาคม 18, 2016 Download File