Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

USG FLEX 700
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 700 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 004 Multiple languages 06 Tháng 5, 2024 Download File
USG FLEX 700 Declaration USG FLEX 700, DoC, CE 006.214-01-01292 English 26 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 700 Hướng dẫn sử dụng V5.38_Ed1 English 15 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 700 Firmware 5.38(ABWD.0)C0 English 12 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 700 Hướng dẫn tham khảo CLI V5.38 English 09 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 700 Firmware 5.37(ABWD.2)C0 English 19 Tháng 2, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 700 Tài liệu pin 4 English 10 Tháng 1, 2024 Download File
USG FLEX 700 Firmware 5.37(ABWD.1)C0 English 23 Tháng 11, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 700 Tài liệu kỹ thuật 10 English 26 Tháng 9, 2023 Download File
USG FLEX 700 Sổ tay ZLD5.31_Handbook English 25 Tháng 7, 2022 Download File
USG FLEX 700 Tập tin MIB 2 English 21 Tháng 1, 2022 Download File
USG FLEX 700 Tải liệu Dongle 3G 1 English 04 Tháng 11, 2020 Download File
USG FLEX 700 Declaration USG FLEX 700, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01318 Chinese 24 Tháng 7, 2020 Download File
USG FLEX 700 Biểu tượng sản phẩm 1 English 29 Tháng 5, 2020 Download File
USG FLEX 700 Certification USG FLEX 700, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00705 English 22 Tháng 5, 2020 Download File
USG FLEX 700 Certification USG FLEX 700, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01113 English 22 Tháng 5, 2020 Download File
USG FLEX 700 Certification USG FLEX 700, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01112 English 22 Tháng 5, 2020 Download File