Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

USG FLEX 700
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 700 User's Guide V5.35_Ed1 English 30 Tháng 1, 2023 Download File
USG FLEX 700 CLI Reference Guide 5.35 English 18 Tháng 1, 2023 Download File
USG FLEX 700 Firmware 5.35(ABWD.0)C0 English 13 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 700 Datasheet 7 English 29 Tháng 12, 2022 Download File
USG FLEX 700 Firmware 5.32(ABWD.1)C0 English 22 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
USG FLEX 700 Declaration USG FLEX 700, DoC, CE 004.214-01-01292 English 19 Tháng 10, 2022 Download File
USG FLEX 700 Firmware 5.32(ABWD.0)C0 English 14 Tháng 10, 2022 Download File Download File 2
USG FLEX 700 Quick Start Guide 002 Multiple languages 01 Tháng 8, 2022 Download File
USG FLEX 700 Handbook ZLD5.31_Handbook English 25 Tháng 7, 2022 Download File
USG FLEX 700 Battery Document 2 English 22 Tháng 2, 2022 Download File
USG FLEX 700 MIB File 2 English 21 Tháng 1, 2022 Download File
USG FLEX 700 3D Dongle Document 1 English 04 Tháng 11, 2020 Download File
USG FLEX 700 Declaration USG FLEX 700, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01318 Chinese 24 Tháng 7, 2020 Download File
USG FLEX 700 Product Icon 1 English 29 Tháng 5, 2020 Download File
USG FLEX 700 Certification USG FLEX 700, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00705 English 22 Tháng 5, 2020 Download File
USG FLEX 700 Certification USG FLEX 700, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01113 English 22 Tháng 5, 2020 Download File
USG FLEX 700 Certification USG FLEX 700, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01112 English 22 Tháng 5, 2020 Download File