ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG FLEX 700
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 700 Quick Start Guide 004 Multiple languages พฤษภาคม 06, 2024 Download File
USG FLEX 700 Declaration USG FLEX 700, DoC, CE 006.214-01-01292 English เมษายน 26, 2024 Download File
USG FLEX 700 User's Guide V5.38_Ed1 English เมษายน 15, 2024 Download File
USG FLEX 700 Firmware 5.38(ABWD.0)C0 English เมษายน 12, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 700 CLI Reference Guide V5.38 English เมษายน 09, 2024 Download File
USG FLEX 700 Firmware 5.37(ABWD.2)C0 English กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 700 Battery Document 4 English มกราคม 10, 2024 Download File
USG FLEX 700 Firmware 5.37(ABWD.1)C0 English พฤศจิกายน 23, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 700 Datasheet 10 English กันยายน 26, 2023 Download File
USG FLEX 700 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
USG FLEX 700 MIB File 2 English มกราคม 21, 2022 Download File
USG FLEX 700 3G Dongle Document 1 English พฤศจิกายน 04, 2020 Download File
USG FLEX 700 Declaration USG FLEX 700, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01318 Chinese กรกฎาคม 24, 2020 Download File
USG FLEX 700 Product Icon 1 English พฤษภาคม 29, 2020 Download File
USG FLEX 700 Certification USG FLEX 700, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00705 English พฤษภาคม 22, 2020 Download File
USG FLEX 700 Certification USG FLEX 700, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01113 English พฤษภาคม 22, 2020 Download File
USG FLEX 700 Certification USG FLEX 700, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01112 English พฤษภาคม 22, 2020 Download File