Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

USG FLEX 500
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 500 User's Guide V5.35_Ed1 English 30 Tháng 1, 2023 Download File
USG FLEX 500 CLI Reference Guide 5.35 English 18 Tháng 1, 2023 Download File
USG FLEX 500 Firmware 5.35(ABUJ.0)C0 English 13 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 500 Datasheet 8 English 29 Tháng 12, 2022 Download File
USG FLEX 500 Firmware 5.32(ABUJ.1)C0 English 22 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
USG FLEX 500 Firmware 5.32(ABUJ.0)C0 English 14 Tháng 10, 2022 Download File Download File 2
USG FLEX 500 Quick Start Guide 002 Multiple languages 01 Tháng 8, 2022 Download File
USG FLEX 500 Handbook ZLD5.31_Handbook English 25 Tháng 7, 2022 Download File
USG FLEX 500 Certification USG FLEX 500, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00692 English 19 Tháng 7, 2022 Download File
USG FLEX 500 Certification USG FLEX 500, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-01091 English 19 Tháng 7, 2022 Download File
USG FLEX 500 Declaration USG FLEX 500, DoC, CE 004.214-01-01240 English 27 Tháng 5, 2022 Download File
USG FLEX 500 Battery Document 2 English 22 Tháng 2, 2022 Download File
USG FLEX 500 MIB File 2 English 21 Tháng 1, 2022 Download File
USG FLEX 500 3D Dongle Document 1 English 22 Tháng 4, 2020 Download File
USG FLEX 500 Declaration USG FLEX 500, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01295 Chinese 24 Tháng 3, 2020 Download File
USG FLEX 500 Certification USG FLEX 500, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01092 English 02 Tháng 3, 2020 Download File
USG FLEX 500 Product Icon 1 English 22 Tháng 1, 2020 Download File