Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

USG FLEX 500
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 500 Firmware 5.37(ABUJ.2)C0 English 19 Tháng 2, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 500 Tài liệu pin 4 English 10 Tháng 1, 2024 Download File
USG FLEX 500 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 003 Multiple languages 03 Tháng 1, 2024 Download File
USG FLEX 500 Firmware 5.37(ABUJ.1)C0 English 23 Tháng 11, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 500 Hướng dẫn sử dụng V5.37_Ed2 English 17 Tháng 11, 2023 Download File
USG FLEX 500 Tài liệu kỹ thuật 11 English 26 Tháng 9, 2023 Download File
USG FLEX 500 Tờ khai 005.214-01-01240 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
USG FLEX 500 Hướng dẫn tham khảo CLI V5.37 English 31 Tháng 7, 2023 Download File
USG FLEX 500 Hướng dẫn sử dụng V5.37_Ed1 English 11 Tháng 7, 2023 Download File
USG FLEX 500 Firmware 5.37(ABUJ.0)C0 English 10 Tháng 7, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 500 Tài liệu kỹ thuật 10 English 05 Tháng 7, 2023 Download File
USG FLEX 500 Hướng dẫn tham khảo CLI V5.36 English 26 Tháng 4, 2023 Download File
USG FLEX 500 Tài liệu pin 3 English 23 Tháng 3, 2023 Download File
USG FLEX 500 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 002 Multiple languages 01 Tháng 8, 2022 Download File
USG FLEX 500 Sổ tay ZLD5.31_Handbook English 25 Tháng 7, 2022 Download File
USG FLEX 500 Chứng nhận 002.351-02-00692 English 19 Tháng 7, 2022 Download File
USG FLEX 500 Chứng nhận 002.351-01-01091 English 19 Tháng 7, 2022 Download File
USG FLEX 500 Tập tin MIB 2 English 21 Tháng 1, 2022 Download File
USG FLEX 500 Sổ tay ZLD5.20_Handbook English 20 Tháng 1, 2022 Download File
USG FLEX 500 Tải liệu Dongle 3G 1 English 22 Tháng 4, 2020 Download File
USG FLEX 500 Tập tin MIB 1 English 22 Tháng 4, 2020 Download File
USG FLEX 500 Tờ khai 001.214-01-01295 Chinese 24 Tháng 3, 2020 Download File
USG FLEX 500 Biểu tượng sản phẩm 1 English 22 Tháng 1, 2020 Download File