ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG FLEX 500
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 500 Firmware 5.37(ABUJ.1)C0 English พฤศจิกายน 23, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 500 User's Guide V5.37_Ed2 English พฤศจิกายน 17, 2023 Download File
USG FLEX 500 Datasheet 11 English กันยายน 26, 2023 Download File
USG FLEX 500 Declaration USG FLEX 500, DoC, CE 005.214-01-01240 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
USG FLEX 500 CLI Reference Guide V5.37 English กรกฎาคม 31, 2023 Download File
USG FLEX 500 Firmware 5.37(ABUJ.0)C0 English กรกฎาคม 10, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 500 Firmware 5.36(ABUJ.2)C0 English พฤษภาคม 24, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 500 Battery Document 3 English มีนาคม 23, 2023 Download File
USG FLEX 500 Quick Start Guide 002 Multiple languages สิงหาคม 01, 2022 Download File
USG FLEX 500 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
USG FLEX 500 Certification USG FLEX 500, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00692 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File
USG FLEX 500 Certification USG FLEX 500, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-01091 English กรกฎาคม 19, 2022 Download File
USG FLEX 500 MIB File 2 English มกราคม 21, 2022 Download File
USG FLEX 500 3G Dongle Document 1 English เมษายน 22, 2020 Download File
USG FLEX 500 Declaration USG FLEX 500, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01295 Chinese มีนาคม 24, 2020 Download File
USG FLEX 500 Certification USG FLEX 500, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01092 English มีนาคม 02, 2020 Download File
USG FLEX 500 Product Icon 1 English มกราคม 22, 2020 Download File