Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

USG FLEX 200H
Tường lửa USG FLEX
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 200H Hướng dẫn sử dụng V1.20_Ed1 English 06 Tháng 5, 2024 Download File
USG FLEX 200H Tài liệu kỹ thuật 4 English 30 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 200H Declaration USG FLEX 200H, DoC, CE 003.214-01-01552 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 200H Declaration USG FLEX 200H, DoC, US Coin Battery 002.214-01-01720 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 200H Firmware 1.20(ABWV.0)C0 English 22 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 200H Sổ tay uOS1.20_Handbook English 14 Tháng 4, 2024 Download File
USG FLEX 200H Declaration USG FLEX 200H, DoC, US Coin Battery 001.214-01-01720 English 21 Tháng 3, 2024 Download File
USG FLEX 200H Tài liệu kỹ thuật 3 English 05 Tháng 2, 2024 Download File
USG FLEX 200H Tài liệu pin 3 English 10 Tháng 1, 2024 Download File
USG FLEX 200H Hướng dẫn bắt đầu nhanh 004 Multiple languages 03 Tháng 1, 2024 Download File
USG FLEX 200H Firmware 1.10(ABWV.1)C0 English 29 Tháng 11, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 200H Firmware 1.10(ABWV.0)C0 English 23 Tháng 10, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 200H Sổ tay uOS1.10_Handbook English 18 Tháng 10, 2023 Download File
USG FLEX 200H Biểu tượng sản phẩm 1 English 17 Tháng 10, 2023 Download File
USG FLEX 200H Hướng dẫn sử dụng V1.10_Ed2 English 12 Tháng 10, 2023 Download File
USG FLEX 200H Hướng dẫn tham khảo CLI V1.10 English 06 Tháng 10, 2023 Download File
USG FLEX 200H Certification USG FLEX 200H, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00821 English 08 Tháng 9, 2023 Download File
USG FLEX 200H Declaration USG FLEX 200H, DoC, CE 002.214-01-01552 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
USG FLEX 200H Tài liệu pin 2 English 23 Tháng 3, 2023 Download File
USG FLEX 200H Hướng dẫn bắt đầu nhanh 003 Multiple languages 01 Tháng 8, 2022 Download File
USG FLEX 200H Declaration USG FLEX 200H, DoC, CE 001.214-01-01552 English 21 Tháng 7, 2022 Download File
USG FLEX 200H Certification USG FLEX 200H, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01233 English 09 Tháng 6, 2022 Download File
USG FLEX 200H Certification USG FLEX 200H, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01232 English 09 Tháng 6, 2022 Download File
USG FLEX 200H Declaration USG FLEX 200H, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01338 Chinese 11 Tháng 5, 2022 Download File