ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG FLEX 200H
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 200H Declaration USG FLEX 200H, DoC, US Coin Battery 001.214-01-01720 English มีนาคม 21, 2024 Download File
USG FLEX 200H Datasheet 3 English กุมภาพันธ์ 05, 2024 Download File
USG FLEX 200H Battery Document 3 English มกราคม 10, 2024 Download File
USG FLEX 200H Quick Start Guide 004 Multiple languages มกราคม 03, 2024 Download File
USG FLEX 200H Firmware 1.10(ABWV.1)C0 English พฤศจิกายน 29, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 200H Firmware 1.10(ABWV.0)C0 English ตุลาคม 23, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 200H Firmware 1.08(ABWV.1)C0 English ตุลาคม 23, 2023 Download File
USG FLEX 200H Handbook uOS1.10_Handbook English ตุลาคม 18, 2023 Download File
USG FLEX 200H Product Icon 1 English ตุลาคม 17, 2023 Download File
USG FLEX 200H User's Guide V1.10_Ed2 English ตุลาคม 12, 2023 Download File
USG FLEX 200H CLI Reference Guide V1.10 English ตุลาคม 06, 2023 Download File
USG FLEX 200H Certification USG FLEX 200H, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00821 English กันยายน 08, 2023 Download File
USG FLEX 200H Declaration USG FLEX 200H, DoC, CE 002.214-01-01552 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
USG FLEX 200H Declaration USG FLEX 200H, DoC, CE 001.214-01-01552 English กรกฎาคม 21, 2022 Download File
USG FLEX 200H Certification USG FLEX 200H, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01233 English มิถุนายน 09, 2022 Download File
USG FLEX 200H Certification USG FLEX 200H, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01232 English มิถุนายน 09, 2022 Download File
USG FLEX 200H Declaration USG FLEX 200H, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01338 Chinese พฤษภาคม 11, 2022 Download File