Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NWD7605
Dual-Band Wireless AX1800 USB Adapter
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWD7605 Declaration NWD7605, DoC, CE 003.214-01-01548 English 26 Tháng 4, 2024 Download File
NWD7605 Declaration NWD7605, DoC, CE 002.214-01-01548 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
NWD7605 Driver Linux_Driver_1.0.0.23.0626 Linux English 07 Tháng 8, 2023 Download File Download File 2
NWD7605 Driver Win_Driver_1.0.0.22.1130 Windows English 20 Tháng 12, 2022 Download File Download File 2
NWD7605 Tài liệu kỹ thuật 2 English 05 Tháng 9, 2022 Download File
NWD7605 Driver Win_Driver_1.0.0.22.0602 Windows English 03 Tháng 8, 2022 Download File Download File 2
NWD7605 Declaration NWD7605, DoC, CE 001.214-01-01548 English 15 Tháng 7, 2022 Download File
NWD7605 Certification NWD7605, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00568 English 14 Tháng 7, 2022 Download File
NWD7605 Certification NWD7605, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00567 Chinese 14 Tháng 7, 2022 Download File
NWD7605 Certification NWD7605, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00566 English 14 Tháng 7, 2022 Download File
NWD7605 Certification NWD7605, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00832 English 14 Tháng 7, 2022 Download File
NWD7605 Certification NWD7605, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01245 English 14 Tháng 7, 2022 Download File
NWD7605 Declaration NWD7605, DoC, CE 001.214-01-01546 English 13 Tháng 7, 2022 Download File
NWD7605 Driver Win_Driver_1.0.0.22.0428 Windows English 12 Tháng 7, 2022 Download File Download File 2
NWD7605 Driver Linux_Driver_1.0.0.22.0225 Linux English 12 Tháng 7, 2022 Download File Download File 2
NWD7605 Hướng dẫn sử dụng V1.00_Ed2 English 06 Tháng 7, 2022 Download File
NWD7605 Declaration NWD7605, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01424 Chinese 26 Tháng 5, 2022 Download File
NWD7605 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 17 Tháng 5, 2022 Download File