ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NWD7605
Dual-Band Wireless AX1800 USB Adapter
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWD7605 Declaration NWD7605, DoC, CE 002.214-01-01548 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
NWD7605 Driver Linux_Driver_1.0.0.23.0626 Linux English สิงหาคม 07, 2023 Download File Download File 2
NWD7605 Driver Win_Driver_1.0.0.22.1130 Windows English ธันวาคม 20, 2022 Download File Download File 2
NWD7605 Datasheet 2 English กันยายน 05, 2022 Download File
NWD7605 Driver Win_Driver_1.0.0.22.0602 Windows English สิงหาคม 03, 2022 Download File Download File 2
NWD7605 Declaration NWD7605, DoC, CE 001.214-01-01548 English กรกฎาคม 15, 2022 Download File
NWD7605 Certification NWD7605, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00568 English กรกฎาคม 14, 2022 Download File
NWD7605 Certification NWD7605, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00567 Chinese กรกฎาคม 14, 2022 Download File
NWD7605 Certification NWD7605, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00566 English กรกฎาคม 14, 2022 Download File
NWD7605 Certification NWD7605, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00832 English กรกฎาคม 14, 2022 Download File
NWD7605 Certification NWD7605, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01245 English กรกฎาคม 14, 2022 Download File
NWD7605 Declaration NWD7605, DoC, CE 001.214-01-01546 English กรกฎาคม 13, 2022 Download File
NWD7605 Driver Win_Driver_1.0.0.22.0428 Windows English กรกฎาคม 12, 2022 Download File Download File 2
NWD7605 Driver Linux_Driver_1.0.0.22.0225 Linux English กรกฎาคม 12, 2022 Download File Download File 2
NWD7605 User's Guide V1.00_Ed2 English กรกฎาคม 06, 2022 Download File
NWD7605 Declaration NWD7605, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01424 Chinese พฤษภาคม 26, 2022 Download File
NWD7605 Quick Start Guide 001 Multiple languages พฤษภาคม 17, 2022 Download File