Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NWA50AX
Bộ Phát WiFi 6 AX1800 Băng Tần Kép NebulaFlex
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA50AX Declaration NWA50AX, DoC, CE 003.214-01-01341 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
NWA50AX Hướng dẫn sử dụng V6.29, V6.65_Ed2 English 27 Tháng 2, 2024 Download File
NWA50AX Firmware 6.29(ABYW.4)C0 English 15 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
NWA50AX Firmware 6.29(ABYW.3)C0 English 23 Tháng 11, 2023 Download File Download File 2
NWA50AX Firmware 6.29(ABYW.2)C0 English 23 Tháng 10, 2023 Download File Download File 2
NWA50AX Hướng dẫn tham khảo CLI V6.29_V6.65 English 16 Tháng 10, 2023 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for Others, WiFi Alliance certificate 001.351-05-00092 English 15 Tháng 8, 2023 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for RF, Telec certificate/Regulation Report 001.351-03-00630 English 14 Tháng 6, 2023 Download File
NWA50AX Hướng dẫn bắt đầu nhanh 007 Multiple languages 30 Tháng 5, 2023 Download File
NWA50AX Tài liệu kỹ thuật 7 English 19 Tháng 4, 2023 Download File
NWA50AX Ma trận thông số kỹ thuật ăng ten 1 English 07 Tháng 3, 2022 Download File
NWA50AX Declaration NWA50AX, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01455 Chinese 29 Tháng 12, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00524 Chinese 04 Tháng 6, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00523 English 04 Tháng 6, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00522 English 04 Tháng 6, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00773 English 18 Tháng 5, 2021 Download File