Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NWA50AX
Bộ Phát WiFi 6 (802.11ax) Băng Tần Kép PoE
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA50AX User's Guide V6.29_Ed1 English 27 Tháng 4, 2023 Download File
NWA50AX Datasheet 7 English 19 Tháng 4, 2023 Download File
NWA50AX CLI Reference Guide V6.29 English 18 Tháng 4, 2023 Download File
NWA50AX Quick Start Guide 006 Multiple languages 14 Tháng 3, 2023 Download File
NWA50AX Firmware 6.29(ABYW.1)C0 English 14 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
NWA50AX Firmware 6.25(ABYW.10)C0 English 22 Tháng 6, 2022 Download File Download File 2
NWA50AX Firmware 6.25(ABYW.8)C0 English 08 Tháng 4, 2022 Download File Download File 2
NWA50AX Antenna Specification Matrix 1 English 07 Tháng 3, 2022 Download File
NWA50AX Declaration NWA50AX, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01455 Chinese 29 Tháng 12, 2021 Download File
NWA50AX Declaration NWA50AX, DoC, CE 001.214-01-01341 English 06 Tháng 7, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00524 Chinese 04 Tháng 6, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00523 English 04 Tháng 6, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00522 English 04 Tháng 6, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00773 English 18 Tháng 5, 2021 Download File