ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NWA50AX
AX1800 WiFi 6 Dual-Radio NebulaFlex Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA50AX Declaration NWA50AX, DoC, CE 003.214-01-01341 English เมษายน 25, 2024 Download File
NWA50AX User's Guide V6.29, V6.65_Ed2 English กุมภาพันธ์ 27, 2024 Download File
NWA50AX Firmware 6.29(ABYW.4)C0 English มกราคม 15, 2024 Download File Download File 2
NWA50AX Firmware 6.29(ABYW.3)C0 English พฤศจิกายน 23, 2023 Download File Download File 2
NWA50AX Firmware 6.29(ABYW.2)C0 English ตุลาคม 23, 2023 Download File Download File 2
NWA50AX CLI Reference Guide V6.29_V6.65 English ตุลาคม 16, 2023 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for Others, WiFi Alliance certificate 001.351-05-00092 English สิงหาคม 15, 2023 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for RF, Telec certificate/Regulation Report 001.351-03-00630 English มิถุนายน 14, 2023 Download File
NWA50AX Quick Start Guide 007 Multiple languages พฤษภาคม 30, 2023 Download File
NWA50AX Datasheet 7 English เมษายน 19, 2023 Download File
NWA50AX Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 07, 2022 Download File
NWA50AX Declaration NWA50AX, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01455 Chinese ธันวาคม 29, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00524 Chinese มิถุนายน 04, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00523 English มิถุนายน 04, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00522 English มิถุนายน 04, 2021 Download File
NWA50AX Certification NWA50AX, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00773 English พฤษภาคม 18, 2021 Download File