Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NWA1123ACv3
Bộ Phát WiFi 5 AC1200 Wave 2 Băng Tần Kép NebulaFlex
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA1123ACv3 Firmware 6.70(ABVT.4)C0 English 18 Tháng 7, 2024 Download File Download File 2
NWA1123ACv3 Tờ khai NWA1123ACv3, DoC, CE 005.214-01-01279 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
NWA1123ACv3 Hướng dẫn sử dụng V6.70_Ed1 English 15 Tháng 2, 2024 Download File
NWA1123ACv3 Firmware 6.70(ABVT.1)C0 English 16 Tháng 1, 2024 Download File Download File 2
NWA1123ACv3 Hướng dẫn tham khảo CLI V6.60 English 17 Tháng 7, 2023 Download File
NWA1123ACv3 Firmware 6.60(ABVT.1)C0 English 13 Tháng 7, 2023 Download File Download File 2
NWA1123ACv3 Tài liệu kỹ thuật 3 English 05 Tháng 9, 2022 Download File
NWA1123ACv3 Ma trận thông số kỹ thuật ăng ten 1 English 07 Tháng 3, 2022 Download File
NWA1123ACv3 Tờ khai NWA1123ACv3, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01400 Chinese 11 Tháng 6, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Tập tin MIB 1 English 13 Tháng 4, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 002 Multiple languages 13 Tháng 4, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Chứng nhận NWA1123ACv3, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00501 Chinese 24 Tháng 3, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Chứng nhận NWA1123ACv3, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00500 English 24 Tháng 3, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Chứng nhận NWA1123ACv3, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00499 English 24 Tháng 3, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Chứng nhận NWA1123ACv3, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00729 English 02 Tháng 11, 2020 Download File
NWA1123ACv3 Chứng nhận NWA1123ACv3, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01174 English 02 Tháng 11, 2020 Download File
NWA1123ACv3 Chứng nhận NWA1123ACv3, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01173 English 02 Tháng 11, 2020 Download File