ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NWA1123ACv3
802.11ac Wave 2 Dual-Radio Ceiling Mount PoE Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA1123ACv3 User's Guide V6.50_Ed1 English มกราคม 30, 2023 Download File
NWA1123ACv3 CLI Reference Guide V6.50 English มกราคม 17, 2023 Download File
NWA1123ACv3 Firmware 6.50(ABVT.0)C0 English มกราคม 11, 2023 Download File Download File 2
NWA1123ACv3 Firmware 6.45(ABVT.0)C0 English พฤศจิกายน 02, 2022 Download File Download File 2
NWA1123ACv3 Datasheet 3 English กันยายน 05, 2022 Download File
NWA1123ACv3 Firmware 6.40(ABVT.6)C0 English กรกฎาคม 27, 2022 Download File Download File 2
NWA1123ACv3 Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 07, 2022 Download File
NWA1123ACv3 Declaration NWA1123ACv3, DoC, CE 002.214-01-01279 English ตุลาคม 26, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Declaration NWA1123ACv3, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01400 Chinese มิถุนายน 11, 2021 Download File
NWA1123ACv3 MIB File 1 English เมษายน 13, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Quick Start Guide 002 Multiple languages เมษายน 13, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00501 Chinese มีนาคม 24, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00500 English มีนาคม 24, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00499 English มีนาคม 24, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00729 English พฤศจิกายน 02, 2020 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01174 English พฤศจิกายน 02, 2020 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01173 English พฤศจิกายน 02, 2020 Download File