Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

Nebula NR5101
Nebula 5G NR Indoor Router
Nebula NR5101
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
Nebula NR5101 Firmware 1.16(ACCG.0)C0 English 09 Tháng 4, 2024 Download File Download File 2
Nebula NR5101 Firmware 1.15(ACCG.4)C0 English 20 Tháng 10, 2023 Download File Download File 2
Nebula NR5101 Firmware 1.15(ACCG.3)C0 English 19 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2
Nebula NR5101 Hướng dẫn sử dụng V1.15_Ed1 English 18 Tháng 11, 2022 Download File
Nebula NR5101 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 002 English 21 Tháng 6, 2022 Download File
Nebula NR5101 Certification NR-5101, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00551 Chinese 06 Tháng 4, 2022 Download File
Nebula NR5101 Declaration NR-5101, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01452 Chinese 06 Tháng 4, 2022 Download File
Nebula NR5101 Tài liệu kỹ thuật 2 English 24 Tháng 1, 2022 Download File