ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

Nebula NR5101
Nebula 5G NR Indoor Router
Nebula NR5101
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
Nebula NR5101 Firmware 1.16(ACCG.0)C0 English เมษายน 09, 2024 Download File Download File 2
Nebula NR5101 Firmware 1.15(ACCG.4)C0 English ตุลาคม 20, 2023 Download File Download File 2
Nebula NR5101 Firmware 1.15(ACCG.3)C0 English มกราคม 19, 2023 Download File Download File 2
Nebula NR5101 User's Guide V1.15_Ed1 English พฤศจิกายน 18, 2022 Download File
Nebula NR5101 Quick Start Guide 002 English มิถุนายน 21, 2022 Download File
Nebula NR5101 Certification NR-5101, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00551 Chinese เมษายน 06, 2022 Download File
Nebula NR5101 Declaration NR-5101, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01452 Chinese เมษายน 06, 2022 Download File
Nebula NR5101 Datasheet 2 English มกราคม 24, 2022 Download File